Grundkurs i S-HLR Rehabiliteringscentrum

Välkommen till Grundkurs i S-HLR, för sjukvårdspersonal.  

Målgrupp

För dig som arbetar inom sjukvården och som inte gått någon tidigare kurs hjärt och lungräddning. Denna HLR kurs riktar sig för dig som arbetar med vuxna.

Innehåll

• Kursen består av 2 delar, obligatorisk förberedelse på egen hand genom att läsa kurslitteratur samt ett praktiskt kurstillfälle.

Välkommen till Grundkurs i S-HLR, för sjukvårdspersonal. 

Om aktiviteten

Kursen består av två delar, obligatorisk förberedelse på egen hand samt ett praktiskt kurstillfälle.

Förkunskaper och förberedelser:

  • Du ska ha läst in kursboken i S-HLR vuxen.
  • Du ska ha skapat ett konto på HLR rådets hemsida HLR.nu anmält dig till kursen samt gjort kunskapsfrågorna för S-HLR i HLR-rådets webbutbildning, se www.hlr.nu med godkänt resultat.
  • Intyg ska sändas med e-post till markus.norden@rjl.se före kurstillfället.
  • Du ska läsa in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”, obligatoriskt för de som i sitt arbete möter och vårdar patienter efter hjärtstopp

Lärandemål

• känna till de vanligaste orsakerna till hjärtstopp hos vuxna och hur du kan förebygga dem
• förstå vikten av tidigt larm
• kunna utföra HLR med god kvalitet som ensam livräddare, med två-livräddarteknik och med tre livräddare
• kunna behandla en vuxen med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR vuxen
• kunna behandla en vuxen med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer
• förstå vikten av teamarbete och strukturerad kommunikation.

Målgrupp

För dig som inte tidigare har gått någon kurs i S-HLR vuxen.


Tillfällen

   
   

Titel: Grundkurs i S-HLR Rehabiliteringscentrum
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-05 08:30
2024-06-05 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum
Ansvarig: Markus Nordén
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-06-03
Status: Fullbokad
Titel: Grundkurs i S-HLR Rehabiliteringscentrum - (kopia)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-05 13:00
2024-06-05 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum
Ansvarig: Markus Nordén
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2024-06-03