Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

Datum och tid

27-28 november samt 17 december 2024

27 nov kl. 08.30-16.30 (teori)
28 nov kl. 08.00-16.30 
(teori)
17 dec kl. kl. 09.00-15.00 (praktik)
 

Plats

27 nov: Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Roselunds vårdscentrum, Hermansvägen 5, Jönköping 
28 nov: Maskrosen, plan 9, 
Odontologiska Institutionen, Roselunds vårdscentrum, Hermansvägen 5, Jönköping 
17 dec: Plan 9, Odontologiska Institutionen, Roselunds vårdscentrum, Hermansvägen 5, Jönköping

Kursens syfte

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomgången utbildning ska ha tillräcklig kompetens när det gäller strålskydd, handhavande och diagnostik för att kunna inneha den radiologiska ledningsfunktionen vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursdeltagarna ska ha tillräcklig kompetens för att identifiera och diagnostisera avvikelser från normal anatomi i panoramaröntgenbilder och kefalogram, och tillräcklig kompetens inom strålskydd för att kunna svara för strålskyddet för personal och allmänhet vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursens innehåll

- Fysikalisk bakgrund och teknik

  • Panoramabilden och kefalogram: teknik och principer för dess uppkomst
  • Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålskydd

- Författningar
- Normalanatomi och diagnostik i panoramaröntgenbilder och kefalogram
- Praktisk bildtagning
- Hemuppgift

Målgrupp

Tandläkare

Omfattning och format

3 dagar, fysiskt

Max antal deltagare

16st, varav 7st till Region Jönköpings län, 5st till Region Östergötland och 4st till Region Kalmar. Externa deltagare blir antagna i mån av plats.

Kursavgift

10950kr inkl moms för interna deltagare
19500kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursgivare

Personal på avdelningen för odontologisk radiologi, Odontologiska institutionen, Jönköping

Kontakt

Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

 


Tillfällen

   
   

Titel: Panoramaröntgen för tandläkare (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-27
2024-12-17
Ort: Jönköping
Plats: Odontologiska Institutionen, Rosenlunds vårdcentrum, Hermansvägen 5, Jönköping
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2024-01-26
Status: Anmälningstiden har gått ut.