Panoramaröntgen, behörighetsgrundande kurs för tandläkare

I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

Riktar sig till

Tandläkare

Kursens mål

Målet med utbildningen är att kursdeltagaren efter genomgången utbildning ska ha tillräcklig kompetens när det gäller strålskydd, handhavande och diagnostik för att kunna inneha den radiologiska ledningsfunktionen vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursdeltagarna ska ha tillräcklig kompetens för att identifiera och diagnostisera avvikelser från normal anatomi i panoramaröntgenbilder och kefalogram, och tillräcklig kompetens inom strålskydd för att kunna svara för strålskyddet för personal och allmänhet vid röntgenundersökningar i panoramastativ och kefalostat.

Kursens innehåll

Fysikalisk bakgrund och tekniska förutsättningar

  • panoramaröntgenapparatensfunktionsprinciper
  • kefalostatensfunktionsprinciper
  • digital teknik
  • panoramabildens uppbyggnad Röntgenstrålningens biologiska verkan och strålskydd

Författningar
Praktisk bildtagning
Diagnostik i panoramaröntgenbilder och kefalogram

Omfattning

Minst 3 dagar

Kursgivare

Personal på avdelningen för odontologisk radiologi, Odontologiska institutionen, Jönköping

 
Anmälan
I nuläget tar vi endast emot intresseanmälan. När tillräckligt med antal deltagare anmälts anordnar vi kursen. 

Tillfällen

   
   

Titel: Panoramaröntgen för tandläkare
Ort: Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Sista anmälningsdag: 2023-11-11