Digitala vårddagen

– insikter och erfarenheter från verkligheten. Hur jobbar vi idag med digitala mottagningar? Vad funkar, vad funkar inte? Hur kommer vi att arbeta i den nära framtiden?

Välkommen till en dag för och av de som arbetar praktiskt med digital vård! 

Program: 

Digitala vårddagen 2023, Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län (rjl.se)

Kostnad

Anställda i Vårdcentralerna Bra Liv: Gratis
Övriga: 1250 kronor