JUST Odontologisk radiologi

Kursinformation

 

Kursdatum och tid

11-13 oktober 2023

Start 11 oktober kl. 08.30 med drop-in fika. Föreläsningen börjar kl. 09.00.
Avslut den 13 oktober ca kl. 15.30

Plats

Rosariet, plan 6, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursavgift

Interna deltagare (RJL) 7000kr inkl. moms
Externa deltagare 9000 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår fika och lunch samt kursmaterial. Resa och boende ombesörjes och bekostas av deltagaren själv, likaså kurslitteratur.

Kursansvarig

Ninita Lindfors, övertandläkare, odontologisk radiologi, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Max antal deltagare

30st

Kursbeskrivning

Kursen ska uppfylla delar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77

Syfte

Att ge fördjupad kunskap inom ämnesområdet odontologisk radiologi, olika bildgivande metoder/tekniker deras användningsområden och diagnostiska förmåga/begränsningar. Ge kännedom som röntgenstrålningens effekter och strålningsbiologi.

Mål

Kunna applicera kunskapen vid diagnostik, behandlingsplanering och uppföljning i den kliniska vardagen.

Kursinnehåll

  • Berättigande och optimering.

  • Grundläggande radiologisk undersökningsteknik inom det dentala och orofaciala området, intraoral bildteknik, panoramateknik, volymtomografi (CBCT).

  • Andra radiologiska modaliteter med tillämpning inom det orofaciala området, -datortomografi (CT) och magnetresonanstomografi (MRT).

  • Stråldoser och strålbiologi.

  • Röntgenremissen, A och O.

  • Pre- och postoperativ implantatutredning.

  • Infektionstillstånd och osteonekroser.

  • Presentation av olika patologiska tillstånd inom det orofaciala området samt fallpresentationer

Omfattning

Kursen omfattar 20 timmar föreläsningar samt litteraturstudier.

Examinationsform

Aktivt deltagarnde under kursdagarna. Obligatorisk närvara samtliga dagar.

Kurslitteratur

White and Pharoah´s Oral Radiology, Principles and Interpretation, 8th ed, Mallya,.S.M. , Lam, E.W.N. (2019)

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat men det finns fortfarande några platser lediga. 
Det går bra att anmäla sig till kursen nedan.

Interna medarbetare (RJL) har förtur. 

Externa deltagare loggar in med bank-id.
Interna deltagare (RJL) loggar in med SITHS-kort i LOK.

Prioritering vid antagning:
1. Interna ST-tandläkare inom Region Jönköpings län  

2. ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen.

3. CT-tandläkare och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Återbud

Meddela eventuellt återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: JUST Odontologisk radiologi (interna)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-11 09:00
2023-10-13 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-09-11
Titel: JUST Odontologisk radiologi (externa)
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-11 09:00
2023-10-13 15:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet plan 6, Odontologiska institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-09-11