Dialog om barn och ungdomars hälsa

Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

Målgrupp: representanter för professionsföreningar, kvalitetsregister, myndigheter, nationella arbetsgrupper, processledare och ordförande i regionala programområden och andra samarbetspartners inom barn och ungdomars hälsa

Datum: Fredag 8 oktober 2021

Tidpunkt: Klockan 09:00-15:30

Mötesform: Digitalt via ZOOM (kommer spelas in)

Program

09.00        Välkommen och introduktion
Simon Rundqvist, ordförande NPO barn och ungdomars hälsa

09:15        Barnhälsovård
Kristin Lindbom, nationell arbetsgrupp

09:45       Barnhälsovården kvalitetsregister
Anna Fäldt

10:00       Paus

10:20        Långvarig smärta hos barn
Eva Gåve, nationell arbetsgrupp

10:50        Behandling av fetma hos barn och ungdomar
Pernilla Liljeqvist, nationell arbetsgrupp

11:20        Vårdförlopp traumatisk hjärnskada
Catharina Nygren de Boussard, nationell arbetsgrupp

11:40        Kvalitetsregistrens betydelse för vården
Kerstin Ramfeldt, Christina Petersson

12:00        Lunch

13:00        Migrän, Stina Wästlund, Nationell arbetsgrupp

13:20        Svenska registret för avancerad barn- och ungdomskirurgi (SweAps)
Michaela Dellenmark-Blom

13:35        Uppföljningsprogram för barn med CP (CPUP)
Gunnar Hägglund

13:50        Barnnjurregistret
Kajsa Åsling Monemi

14:05        Paus

14:20        Nationell arbetsgrupp för elevhälsans medicinska insats (EMQ)
Ylva Fredholm ståhl

14:35        Svenska barnepilepsiregistret (BePQ)
Jenny Lindberg

14:50        Framtidsdialog – hur förbättrar vi barn och ungdomars hälsa tillsammans?
Martina Larsson och Simon Rundqvist, NPO barn och ungdomars sjukdomar

15:30        Avslutning