S-HLR Vuxen instruktörskurs Ryhov

Välkommen till instruktörskursen i S-HLR vuxen.

Detta skall vara godkänt av din chef.

Kursbeskrivning S-HLR Vuxen instruktörsutbildning:
Kursen består av två delar, obligatorisk förberedelse på egen hand samt ett praktiskt kurstillfälle.

Utbildningen innehåller praktisk pedagogik, övningar i att instruera andra deltagare i de praktiska momenten samt att leda teamträning i scenarioform.

Förkunskaper och förberedelser av er:

  1. Du ska ha gått grund- eller repetitionsutbildning i S-HLR vuxen inom de senaste 6 månaderna före instruktörs-utbildningen. Har du inte gått S-HLR vuxen grund/repetition skall du anmäla dig till detta. Du hittar länk till denna i bekräftelsemailet.
  2. Du ska ha läst in kurs- och instruktörsbok i S-HLR vuxen. (Du kommer at få dina böcker per post i samband med kursen)
  3. Du ska ha gjort HLR-rådets webbutbildning för S-HLR vuxen, www.hlr.nu  på både kurs- och instruktörsnivå med godkänt resultat. (Va god se länk i kursanmälan)
  4. Läsa in materialet "Överlevnad efter hjärtstopp". (Vi går igenom frågeställningar på plats)
    https://www.hlr.nu/overlevnadsmaterial/
  5. Förbered dig på att redovisa alla steg i grundutbildningen (se instruktörboken). På plats väljer HI vad ni ska redovisa.
  6. Förbered ett scenariofall med en akut dålig patient som får hjärtstopp, som kan hända på er avdelning. Vet att vissa inte gjort detta moment innan så jag vill att ni tänker till hur ett scenario skulle kunna gå till och genomföras. Detta kommer vara något ni sedan genomför som instruktör. Vi kommer försöka genomföra några av fallen och göra pedagogisk återkoppling.

 


Tillfällen

   
   

Titel: S-HLR instruktörskurs vuxen
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-29 08:00
2024-05-29 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum, Ryhov
Ansvarig: Joakim Pellnor
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2024-05-24