Advanced Life Support provider (ALS)

INFORMATION

Advanced Life Support provider, ALS, bygger på de europeiska riktlinjerna (enligt European Resuscitation council – ERC) för akut omhändertagande och hjärtlungräddning på avancerad nivå med fokus på teamledarskap och behandling före, under och efter hjärtstopp.


Målgrupp är främst läkare och sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård, eller intensivvård. Kursen erbjuds därmed läkare och specialistsjuksköterskor vid akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar, hjärtvårdsavdelningar och akutvårdsavdelningar.


Kursen leds av certifierade instruktörer och ges enligt ERC:s riktlinjer. Efter godkänd kurs registreras och utfärdas internationellt certifikat. Kursen ges muntligt på svenska (och vid behov engelska). Kursmaterialet är på engelska.


I förberedelserna ingår att ”läsa in” ett digitalt kursmaterial i CoSy (ERC´s kurssystem) vilket är tillgängligt efter anmälan till kursen. Kursmaterialet finns även i PDF-format, vilket är möjligt att skriva ut i ett exemplar via CoSy.
Kursen bygger på arbete i grupper, scenarioträning och workshops.
Före kurs rekommenderas genomgången grundutbildning i avancerad hjärt-lungräddning (A-HLR).

Recertifieringskurs

För dig som är utbildad i ALS konceptet finns det möjlighet att gå recertifieringskurs för att behålla licens som ALS provider. Kursen är en dag.

 

FÖRBEREDELSER

I det första mailet från ERC, som du får efter registrerad i systemet av kursansvarig, finns en länk där du får en länk med inloggningsuppgifter till det digitala kursmaterialet i CoSy, ERC´s kursplattform. Det är endast via denna länk du kan nå den digitala kursen. Du ska innan kursen ha läst igenom, och även gjort övningarna. Materialet finns även i PDF-format, vilket är möjligt att skriva ut i ETT exemplar via CoSy. 

KURSDAGARNA

  • Kursen består av praktiska moment, varvat med korta föreläsningar, som avslutas med ett praktiskt test.
  • Ordinarie arbetsklädsel medtages.
  • Omklädningsskåp finns att låna, medtag eget hänglås.

FÖRUTSÄTTNINGAR

För godkänd kurs förutsätts genomfört digitalt kursmaterial i Cosy, godkänt praktiskt test, samt full närvaro.

PLANERING OCH LEDIGHET

Deltagaren ansvarar själv för att ansöka om ledighet för kursen.

KOSTNAD

Kursen internfaktureras för deltagare från Region Jönköpings län. Externa deltagare är varmt välkomna. Kurskostnad 8900 sek exkl. moms

 

 


Tillfällen

   
   

Titel: ALS Kurs 24:02 grund
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-04 08:00
2024-11-05 18:00
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum
Ansvarig: Magnus Berndtzon
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2024-09-25