Workshop för dig som chef och ledare

Senior alert erbjuder en workshop för dig som chef eller ledare som önskar stärka användandet av kvalitetsregistret Senior alert på ett systematiskt sätt i vardagen med målet att använda kvalitetsregister i datadrivet förbättringsarbete. 

 

 

 

 

Innehåll

•Senior alert som stöd till dig som chef och ledare (chefsmodul)

•Senioren har ordet

•Samtal i mindre grupp

•Senior alerts utbildningskoncept

 

Lärandemål chefsmodulen

  • Har kunskap och förståelse om vårdprevention/ det förebyggande arbetssättet som är grunden för Senior alert 
  • Vet hur registret Senior alert fungerar 
  • Har kunskap och förståelse för resultatet utifrån registreringar i Senior alert 
  • Vet hur jag ska använda resultatet från Senior alert i vår verksamhet 
  • Har kunskap och förståelse för vad jag som chef/ledare behöver göra för att driva förbättringsarbete och skapa hållbara arbetssätt i vår verksamhet 

Varmt välkommen hälsar Senior alert

senioralert@rjl.se