KlinSim2 - Design för Lärande

Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

 

 

Välkomna till KlinSim Steg 2 – Design för kunskap och lärande!

Utbildningen vänder sig till dig som gått KlinSim 1 (Pedagogik - Kunskap och lärande) och har god vana att självständigt genomföra simuleringar.

Utbildningen är en fortsättning på KlinSim 1 och vars syfte är att under två dagar bredda den pedagogiska förståelsen för hur du designar för lärande. Vem är du som instruktör och vilka metoder kan du använda dig av för att fortsätta utveckla dig som instruktör och din utbildning? Vilken roll spelar återkoppling i vårt lärande och hur kan vi använda oss av det?

Utbildningen innebär att alla deltagare planerar ett eget scenario som ni sedan håller i under utbildningen och utifrån scenariot tillsammans reflektera kring lärande och de förutsättningar som skapades under scenariots olika delar. 

Beroende på grupp som deltar under utbildningen kan vissa scenarion komma att behöva anpassas under kvällen, efter utbildningsdag 1, för att kunna genomföras dag 2. 

(Kostnad för externa deltagare, utanför Region Jönköpings läns verksamheter: 4800:- inklusive fika och lunch, exklusive moms

 

Fika & Lunch Ingår!

(Observera att detta är en 2- dagarsutbildning!)

Välkomna!


Tillfällen

   
   

Titel: KlinSim2 - Design för Lärande
Startdatum:
Slutdatum:
2024-11-14 09:00
2024-11-15 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Metodikum
Ansvarig: Matilda Andersson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2024-11-11