Kurskatalog


Sök

  
 

 •  *Introduktionskurs för dig som kommer att skriva ett vetenskapligt arbete

  Online

  Bakgrund och syfte
  Bakgrunden är att D-uppsatsskrivande läkarstudenter, som under hösten skrivit sitt arbete, uppskattade en lite kort introduktion i SPSS, tips för skrivandet m.m. som genomfördes.
  Introduktionskursen du bjuds in till fokuserar således på grundläggande delar/moment som du kan ha nytta av under skrivandet. Ni får i ett sista moment välja att fördjupa er på kvantitativ (inklusive SPSS-lab.) vs kvalitativ metod utifrån vilken design ditt arbete har.

 • KurstypLärarledd
 •  Advanced Life Support provider (ALS)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2021

  Avancerad utbildning i HJärt Lungräddning enligt riktlinjer från European Resucitation Council

 •  Akuttandvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 december, 2021

  Kurs för tandläkare.

  KurstypLärarledd
 •  Alternativ kompletterande kommunikation AKK

  Lärarledd

  Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation AKK onsdagen den 20 oktober 2021 på Kommunal utveckling, lokal Höglandet, Västra Storgatan 18 i Jönköping

 •  Arbeta med uppdrag, genomförandeplan och uppföljningar i socialtjänstens barn- och ungdomsvård

  Online

  Här finns ett arbetssätt för att i socialtjänstens barn- och ungdomsvård arbeta med uppdrag, genomförandeplan, mätbara mål och uppföljning. Materialet är framtaget av Kommunal utveckling i samarbete med representanter från länets kommuner.

  Det är utformat som en webbkurs men tänkt att vara ett arbetsmaterial som kommunerna löpande arbetar med i processen från uppdrag till uppföljning.

 •  Arbetsrätt för chefer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2021

  Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt kring lagar och avtal samt praktisk vägledning av den tillämpning vi har inom Region Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Värnamo

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis

   

 •  Återhämtning från psykisk ohälsa, Vetlanda

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Att använda sina resultat i förbättringsarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2021

  Webbinariet är för dig som använder Senior alert och vill lära dig mer om hur du använder resultat i det dagliga förbättringsarbetet och hur du tolkar statistiken. 

  KurstypLärarledd
 •  Att registrera i Senior alert

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2021

   

  Ska du börja att registrera i Senior alert eller var det länge sedan du var aktiv i systemet och behöver en uppdatering? Då är detta utbildningstillfället för dig.

   

  Vi går gemensamt ihop grunderna i att registrera så att du får en trygg start.

   

  Har du frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Att samordna och leda VFU

  Online

  23/9 och 6/10 2021

 •  Autism - AST

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 november, 2021

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 22 november 2021 på Kommunal utveckling i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Autism - AST

  Lärarledd

  Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 25 oktober 2021 på Värnamo sjukhus, lokal Iris, Doktorsgatan 5 i Värnamo.

  KurstypLärarledd
 •  Autism – grundkurs för föräldrar

  Lärarledd

  Kursen omfattar två heldagar. Vad är autism? Medicinska aspekter. Stöd i vardagen. Motorik och rörelseglädje. Samhällets stöd. Förstå och bemöta olika beteenden. Hur bemöter vi barnet i vardagen? Kommunikation. Att berätta eller inte berätta om diagnosen. Kan maten vara ett bekymmer?

  KurstypLärarledd
 •  Autism – kurs för anhöriga

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 oktober, 2021

  Mor- och farföräldrar eller annan nära släkting (ej föräldrar) inbjuds till denna kurs. Kursen riktar sig till nära anhöriga till barn som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen. Du som redan deltagit i kursen kan bortse från denna inbjudan.

  KurstypLärarledd
 •  Barns utveckling i relation

  Lärarledd

  Hur våra erfarenheter av relationer i barndomen påverkar oss som individer och som föräldrar.

  En fyradagarskurs med start 1 september 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Behörig beställare av specialanpassningar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2021

  Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.

  Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  KurstypLärarledd
 •  Chefsutvecklingsprogram Chefsspår

  Lärarledd

  Välkommen till Region Jönköpings läns chefutvecklingsprogram 2022. Detta program vänder sig till nya 1:a linjens chefer (Grönt spår) samt för nya verksamhetschefer (Rött spår).

 •  Covid - utbildningsmaterial

  Online

  Material inför arbetet med patienter som drabbats av Covid-19.

  OBS! Ej anmälan till fysisk kurs på Metodikum.

  KurstypeLärande
 •  Depression- hur går man vidare?

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Dialog om barn och ungdomars hälsa

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2021

  Syftet med dagen är att få en inblick i vad som händer i NPO Barn och ungdomars hälsa. Det ges tillfälle till en fördjupad kunskap kring arbetet i våra nationella arbetsgrupper (NAG).  Det blir också en presentation av kvalitetsregistren  inom området barn och ungas hälsa.

  KurstypLärarledd
 •  Digital nätverksträff för Hälsoguide MAT

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2021

  Förkunskapskrav: Deltagit på heldagsutbildningen Hälsoguide MAT

 •  Elektriska rullstolar - Grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning.

  KurstypLärarledd
 •  Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2021

  Utbildning för arbetsterapeuter som gått Grundkurs i Elrullstolar, som vill kunna utprova elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) på egen hand utan konsulent.

  KurstypLärarledd
 •  En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2021

  OBS - kursen är redan startad och endast öppen för redan registrerade deltagare. 

 •  EndNote - introduktion

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  I introduktionskursen går vi igenom de viktigaste funktionerna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

 • KurstypLärarledd
 •  ESTHER förbättringscoach-utbildning 2021/22

  Lärarledd

  Riktar sig till alla yrkesgrupper inom vård och omsorg från vårdcentral, kommunal verksamhet och sjukhus.

  KurstypLärarledd
 •  FAKTA utbildning för allmänläkare 16 september

  Lärarledd

  Vi bjuder in till en halvdags Fakta utbildning  kring kvinnohälsa: hormonbehandling i klimakteriet, flytningar samt psykisk ohälsa i graviditet och postpartum. 

 •  FAKTA utbildning för allmänläkare 22 september

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Vi bjuder in till en halvdags Fakta utbildning  kring kvinnohälsa: hormonbehandling i klimakteriet, flytningar samt psykisk ohälsa i graviditet och postpartum. 

 •  FAKTA utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor den 9/11 samt 11/11 2021 (digitalt)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  Vi bjuder in till Fakta utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor som arbetar med patienter som har långvarig smärta med eller utan psykisk ohälsa.

 •  FAKTA utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor 20 oktober 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2021

  Vi bjuder in till Fakta utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor som arbetar med patienter som har långvarig smärta med eller utan psykisk ohälsa.

 •  FAKTA utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor 28 oktober 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2021

  Vi bjuder in till Fakta utbildning kring smärtfysiologi och psykiskt status för allmänläkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, rehabkoordinatorer, arbetsterapeuter, psykosociala team samt sjuksköterskor som arbetar med patienter som har långvarig smärta med eller utan psykisk ohälsa.

 •  Fallskydd och säkert arbete i slutna utrymmen – grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  Kursen kommer genomföras vid tre (3) tillfällen, 5, 6 och 7 oktober 2021 i någon av länets kommuner. I anmälan anger du vilken av dagarna som du vill gå.

  5 oktober är fulltecknad och kommer genomföras i Habo kommun.

  Platser finns kvar för både 6 och 7 oktober. Glöm inte ange i anmälan vilken av dagarna, 6 eller 7 du vill gå.

  KurstypLärarledd
 •  För dig som chef - Senior alert

  Online

  En webguide för dig som chef i arbetet med kvalitetsregistret Senior alert.

  KurstypeLärande
 •  Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2021

  Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 26-27 oktober, 2021

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning Inkontinens

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

  Nästa tillfälle: 14-15 december, 2021

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för dig som skall förskriva enteral nutrition och tillbehör.

  Målgrupp: dietister, läkare, sjuksköterskor

  Nästa tillfälle: 19-20 oktober, 2021

  KurstypLärarledd
 •  Förskrivarutbildning Nutrition

  Lärarledd

  Förskrivarutbildning för dig som skall förskriva enteral nutrition och tillbehör.

  Målgrupp: dietister, läkare, sjuksköterskor

  Nästa tillfälle: 7-8 december, 2021

  KurstypLärarledd
 •  FORSS - Forskningen och Framtiden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2021

  Till dig som ser klinisk forskning som en viktig del av framtidens sjukvård

 •  Forum Geriatrikum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 september, 2021

  Välkommen till Forum Geriatrikum som anordnar en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Föreläsningarna är till för er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2021

  En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, onsdagen den 10 november 2021.

  KurstypLärarledd
 •  GAKK - Grafisk Alternativ kompletterande kommunikation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  En kurs hur man använder bilder och symboler i sitt dagliga arbete, tisdagen den 5 oktober 2021.

  KurstypLärarledd
 •  GPS-larm

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 november, 2021

  För arbetsterapeut som ska förskriva GPS-larm.

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen, med start måndagen den 6 september 2021 

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen

  Lärarledd

  En tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen, med start måndagen den 22 november 2021 

  KurstypLärarledd
 •  Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start måndagen den 27 september 2021

  KurstypLärarledd
 •  Hållbart Ledarskap, 7,5 hp

  Lärarledd

  Välkommen till kursen Hållbart ledarskap, 7,5 hp med start 14 september 2021. 

  KurstypLärarledd
 •  Hälsoguide MAT hösten 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2021

  Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av hälsosamma matvanor och som har möjlighet att sprida kunskapen vidare samt påverka personer på din arbetsplats, förening eller organisation.

   

  KurstypLärarledd
 •  HBTQi - Region Jönköping

  Online

  HBTQi - Region Jönköping

 •  hbtqi-diplomering Catch Up

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  Region Jönköpings län är en hbtqi-diplomerad verksamhet och för att säkerställa  kompetensen bland medarbetare och behålla status som diplomerad verksamhet erbjuds alla nyanställda och andra som är tillbaka efter ledigheter eller sjukskrivningar en särskild catch up-utbildning. 

 •  HLR-Barn Avancerad

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 maj, 2022

  lok.rjl.se

 •  Human Dynamics Steg 1 - höst-21

  Lärarledd

  Processutbildning som ökar förståelsen för individers olikheter, för bättre kommunikation och samarbete.

  KurstypLärarledd
 •  Human Dynamics Steg 2 - höst-21

  Lärarledd

  Fortsättningskurs efter Human Dynamics Steg 1, med fokus på olika arbetsprocesser och arbetsrytmer. 

  KurstypLärarledd
 •  Hygienombudsträffar hösten 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2021

  Hygiensjuksköterskorna välkomnar hygienobservatörer, hygienansvariga och chefer till höstens träffar.

  KurstypLärarledd
 •  Inbjudan till informationskväll: Förändringar och möjligheter inför vuxenlivet!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  Ungdomsteamet och neuropsykiatriska teamen inom barn- och ungdomshabiliteringen i Jönköping inbjuder till en informationskväll.

  Vi vänder oss till föräldrar/anhöriga och gode män till ungdomar som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen och som slutar skolan under de närmsta åren. Informationskvällen återkommer vartannat år.

  Välkomna den 23 november 2021, klockan 17:30-20:00. Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov.

  KurstypLärarledd
 •  Inför HALT- mätningen 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  Har du bestämt dig för att delta i HALT-mätningen? Då är detta ett webbinarie för dig.

  Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

  Senior alert erbjuder tillsammans med Folkhälsomyndigheten webbinarie med möjlighet till frågeställning inför mätningen. 

  Vid frågor är du välkommen att kontakta senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

   

  KurstypLärarledd
 •  Inför Patientsäkerhetsberättelsen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Ett webbinarie med fokus på resultat och rapporter i Senior alert för dig som ska skriva patientsäkerhetsberättelsen.
  Innehåll
  • Att följa era resultat
  • Genomgång av Senior alerts rapporter
  • Möjlighet för frågor inför fortsatt arbete
  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se
  Varmt välkommen

   

   

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Välkommen till en kurs i Intellektuell funktionsnedsättning, onsdagen den 13 oktober 2021 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2021

  Välkommen till en kurs i Intellektuell funktionsnedsättning, onsdagen den 10 november 2021 på Kommunal utveckling i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning - föräldrautbildning bas

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2021

  Barn- och ungdomshabiliteringen inbjuder er som är föräldrar/närstående till barn och ungdomar med diagnosen intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Vi vänder oss i första hand till er vars barn nyligen fått diagnosen.

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2021

  Nytt nutritionslager HMC. Öppen diskussion om aktuella enterala frågor och nutritionsavtalet.

  Målgrupp: Länets dietister

  KurstypLärarledd
 •  Intern utbildning för länets dietister

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Enligt önskemål. Öppen diskussion om aktuella enterala frågor och nutritionsavtalet.

  Målgrupp: Länets dietister

  KurstypLärarledd
 •  Introduktion + BBIC på hemmaplan

  Online

  BBIC på hemmaplan

  KurstypeLärande
 •  Introduktion rehabiliteringsmedicinska kliniken

  Online

  Introduktionen vänder sig till nyanställda och studenter. En presentation av klinikens organisation, arbetssätt och yrkesprofessioner.

 •  Introduktionskurs barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län med start 3 februari 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs barn och ungdom

  Lärarledd

  Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom. Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län, med start 2 september 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionskurs, barn och ungdom

  Lärarledd

  Introduktiolnskurs barn-unga start 1 september 2020

  KurstypLärarledd
 •  Introduktionsprogram för nyanställda på Habiliteringscentrum (2)

  Lärarledd

  Introduktionsprogram under hösten 2021 i fyra block för nyanställd personal inom Habiliteringscentrum.

  KurstypProgram
 •  Intyg om nödvändig tandvård - utfärdarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  Utbildningen vänder sig till personer som ska utfärda "Intyg om nödvändig tandvård". Utbildningen kommer att ske via Skype. Inför utbildningstillfället får ni en mötesinbjudan via mejl där länk för att ansluta till mötet finns.

 •  Journal club (digital)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2021

  Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

  KurstypeLärande
 •  KlinSim 1 - Kunskap och Lärande

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2021

  .

 •  KlinSim2 - Design för Lärande

  Lärarledd

  Fortsättningskurs på KlinSim 1. Hur använder vi redskapen från KlinSim 1 rent praktiskt? Hur kan vi utveckla vår roll som instruktörer och hur kan vi utveckla varje utbildningstillfälle för att öka lärande och förståelse?

  KurstypLärarledd
 •  Komfortrullstol Prio

  Lärarledd

  Utbildning för förskrivare som utprovar komfortrullstol Prio 24 och Prio 16.

  KurstypLärarledd
 •  Komfortrullstol Prio

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  Utbildning för förskrivare som utprovar komfortrullstol Prio 24 och Prio 16.

  KurstypLärarledd
 •  Konflikthantering och samarbetskulturer

  Lärarledd

  Välkommen till en tvådagarskurs i konflikthantering och samarbetskulturer, med start måndagen den 11oktober 2021 

  KurstypLärarledd
 •  Konsultationskurs för ST-läkare i allmänmedicin

  Lärarledd

  Kursinnehåll: Kursen syftar till att fördjupa kompetensen i det personcentrerade patient-och läkarsamtalet i en anda av kollegial omtänksamhet, med video och gruppdiskussioner som redskap, inspirerat av Kalymnosmetoden. Introduktion och teoretiska avsnitt avlöser de praktiska övningarna.

 •  KUP - Höstgrupp 2020 Jönköping

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  KUP grupp HT - 21 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  KUP grupp HT - 21 C Ryhov

  Lärarledd

  Är du undersköterska eller skötare och har din tjänst på någon av klinikerna i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och kompetensutvecklingsprogrammet "KUP" till hösten - 21! Här får du tillsammans med andra kollegor och nyexaminerade/nyanställda sjuksköterskor möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.

   

 •  Kurs för externa deltagare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 september, 2021

  Denna kurs riktar sig mot externa deltagare

 •  Lanseringskonferens för Nationella vård- och insatsprogram för psykisk ohälsa (VIP) 29 oktober

  Online

  Varför ska vi använda dem? Hur och när ska vi använda dem? Hur ska vi koppla dem till riktlinjer och övriga kunskapsstöd?
  Dessa och andra frågor lyfts när vi samlas för den regionala lanseringskonferensen av VIP för Jönköpings län

  KurstypLärarledd
 •  Linus test

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 november, 2021

  Testtesttest

  Test test test 2

  Test 3

 •  LMN-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2021

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  LMN-utbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2021

  Målgrupp: Du som ska förskriva diabetes-, inkontinenshjälpmedel och/eller nutritionsprodukter.

  KurstypLärarledd
 •  LVU

  Lärarledd

  Tredagars LVU-kurs med start 18 oktober 2021.

  KurstypLärarledd
 •  MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  OBS! Ändrat datum till 29-30 november

  Utbildningen riktar sig till samordnare för suicidprevention i länets kommuner. Max 2 personer per kommun. Denna kurs är en fortsättning på tidigare utbildningsinsatser i suicidprevention.

 •  Mötesplats Lekotek

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2021

  Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Motiverande samtal - tredagars grundkurs start 20 oktober 2020. På grund av pandenmin så är dag 3 planerad till 28 september 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 6 september 2021 digitalt via Zoom

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 28 september 2021 digitalt via Zoom

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 26 oktober 2021 digitalt via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  Motiverande samtal, tredagars grund

  Lärarledd

  Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 22 november 2021 digitalt via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  Nämndadministration för kommun och region

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2021

  Kurs i nämndadministration för kommun och region onsdagen den 27 oktober 2021 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping

  KurstypLärarledd
 •  Nätverksträff för barnrättsombud hösten 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 november, 2021

  Välkomna till höstens nätverksträff för barnrättsombud i Region Jönköpings län.

  KurstypLärarledd
 •  Novemberseminarium

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  Futurum arrangerar återkommande ett Novemberseminarium som är en mötesplats för personer med funktioner inom VFU/VIL/LIA/APL. Syftet är att få fördjupade kunskaper och utbyta erfarenheter, med målet att stärka kvaliteten i Verksamhetsförlagd utbildning.  

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  Nyfiken på HALT

  Lärarledd

  Är det första gången som er verksamhet ska delta i HALT-mätningen, funderar ni på om det är något för er eller ska ni göra en nystart? Då är detta webbinariet för er.

  KurstypLärarledd
 •  Pascal

  Lärarledd

  Pascalutbildning (via Skype) riktad till i första hand läkare i primärvården. Kurstillfället börjar med en allmän genomgång av Pascal och sedan finns det tid för deltagarnas frågor. Kursledare: apotekare.

  Välj något av följande kurstillfällen:
  2020-12-01 kl 12.15-13
  2020-12-02 kl 12.15-13
  2020-12-03 kl 12.15-13
  2020-12-07 kl 12.15-13

  Anslut till Skype-mötet

   

  För mer information, kontakta:
  Höglandets sjukvårdsområde: anna-carin.skold@rjl.se
  Jönköpings sjukvårdsområde: kristin.krigsman@rjl.se
  Värnamo sjukvårdsområde: per.karlsson@rjl.se 

   

   

 •  PECS - introduktion personal

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  PECS - introduktion vårdnadshavare

  Lärarledd

  PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

  KurstypLärarledd
 •  Praktisk information om läkemedel

  Lärarledd

  Här hittar du material med information om läkemedel både en allmän del samt material som riktar sig till respektive sjukhus. 

 •  Praktisk Sjuksköterskeutbildning Bra Liv

  Lärarledd

  Syfte: Att stärka och ge oss möjlighet att klara av vårt gemensamma uppdrag i primärvården samt skapa förutsättning till utveckling av teamarbete, arbetsfördelning, bemötande och medicinska kompetens.

  KurstypLärarledd
 •  Presentationsteknik - medarbetare på habiliteringscentrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 oktober, 2021

  Workshop i presentationsteknik. Du kommer att få baskunskaper i presentationsteknik och lära dig att göra en powerpoint. Kursen riktar sig till medarbetare på habiliteringscentrum.

  KurstypLärarledd
 •  PTP-träff: Att arbeta som psykolog inom primärvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 december, 2021

  Att arbeta som psykolog inom primärvärden

  Med: Victor Feldin, leg psykolog Rosenhälsans VC och Tova Palm, leg psykkolog Tranås VC

   

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-prigram

 •  PTP-träff: Etik

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  PTP-träff: Hållbarhet i arbetslivet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2021

  Hållbarhet i arbetslivet

  Med: Henrik Hultman, leg psykolog, Arbetsmiljöenheten

  Riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program

 •  PTP-träff: Neuropsykologi inom somatiken

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Neuropsykologi inom somatiken

  Med: leg psykolog Mirjam Sjöström

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program.

   

  Riktar sig till PTP-

 •  PTP-träff: Socialtjänstens arbete med barn

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Socialtjänstens arbete med barn - vad händer när man gör en orosanmälan?

  Socialtjänsten i Jönköping, IFO barn- och ungdom

  Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program

 •  Rättshaveristiskt beteende

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 november, 2021

  Välkommen till en kursdag i hur vi bemöter personer med ett rättshaveristiskt beteende torsdagen den 11 november 2021 kl. 09.00-16.00, via Zoom.

  KurstypLärarledd
 •  Revidera, regenera, restaurera eller extrahera

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 31 januari, 2022

  Behålla och behandla eller ta bort och ersätta - en frågeställning som inte alltid är lätt att besvara.

  KurstypLärarledd
 • KurstypLärarledd
 • KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 27 och 30 september

  KurstypLärarledd
 •  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

  Lärarledd

  Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 9 och 11 november

  KurstypLärarledd
 •  RIU grupp HT - 21 A Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 A Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 B Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 C Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län?Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp HT - 21 Värnamo

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till hösten - 21!Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

   

 •  RIU grupp VT - 21 B Ryhov

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 21! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  RIU grupp VT -21 Eksjö

  Lärarledd

  Är du nyexaminerad sjuksköterska och har fått ditt första jobb i Region Jönköpings län? Då är du Välkommen till Metodikum och introduktions och utvecklingsprogrammet "RIU" till våren - 21! Här får du tillsammans med andra nya sjuksköterskor/kollegor möjlighet att utvecklas och bli trygg i din nya yrkesroll.

   

 •  Rullstolsutbildning

  Lärarledd

  Kursen ger grundläggande kunskaper kring utprovning av manuell rullstol och riktar sig till dig som förskriver rullstolar.

  Nästa tillfälle: 29-30 september, 2021

  KurstypLärarledd
 •  Rundtur på hemsidan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 oktober, 2021

  Önskar du en guidad tur på Senior alerts nya hemsida? Då har du kommit helt rätt. 

  Vi tittar tillsammans igenom hemsidan och lyfter både gamla godingar och nyheter.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta: senioralert@rjl.se

  Varmt välkommen

  KurstypLärarledd
 •  Säkerhetseftermiddag i Jönköping, 26/11

  Lärarledd

  All personal  på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för anhöriga

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  KurstypLärarledd
 •  Seriesamtal och sociala berättelser – utbildning för personal

  Lärarledd

  Kursen är en praktisk och teoretisk vägledning i användandet av Seriesamtal och Sociala berättelser. I seriens form skriver, ritar och förklarar man det man pratar om, därav namnet ”Seriesamtal”.

  En ”Social berättelse” lyfter fram en speciell situation och förklarar hur man kan agera i situationen, samt ger en förståelse kring varför man ska agera så. Arbetssättet kan hjälpa barn och ungdomar med samspels- och kommunikationssvårigheter till ökad social förståelse och förmåga att kommunicera.

  KurstypLärarledd
 •  SFPM:s höstmöte 25-26 november 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 november, 2021

  Välkommen till SFPM:s (Svenskt förening för palliativ medicin) höstmöte 25-26 november 2021.

  Fokus kommer vara palliativ etik i samband med covid-vård samt stipendieutdelning.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR Vuxen instruktörskurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2021

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

  KurstypLärarledd
 •  S-HLR vuxen instruktörskurs Ryhov

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  För dig som ska bli HLR-instruktör i Regionens regi. Ska vara godkänt av chef.

 •  SIMDAY - För alla verksamhetsinstruktörer

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  Simday

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  Skriva remiss till röntgen

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Målgrupp: Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter anställda inom Vårdcentralerna Bra Liv.

  Sjuksköterskor ska få möjlighet att skriva remiss på jourpatienter som annars sitter och väntar på läkare lång tid. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter får delegering i första hand för att kunna driva utredning optimalt gällande rörelseapparaten samt ibland akuta remisser, (för att sedan även ha möjlighet att skriva remiss till ortopederna vid behov).

  KurstypLärarledd
 •  Smart frukost

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  Välkomna till ett första möte med Region Jönköpings län, Företagsfrämjande systemet, branschorganisationer, akademi, arbetsmarknadens parter, Länsstyrelsen med flera, tisdagen den 21 september 2021 på Elite Stora Hotellet i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  ST-ab 7 utbildningsportal

  Online

  Sammanhållen ST-utbildning i a- och b-delmål

  KurstypeLärande
 •  Standardrullstol Cross 6

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Utbildning för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  Standardrullstol Cross 6

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 september, 2021

  Utbildning för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  Standardrullstol Cross 6

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Utbildning för förskrivare som utprovar standardrullstol Cross 6.

  KurstypLärarledd
 •  ST-introduktion för ST-läkare, handledare och verksamhetschefer i allmänmedicin/primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2021

  Introduktionsdag tillsammans med studierektorer. Vi vänder oss till ST-läkare, handledare och verksamhetschefer. 

  Dagen kommer att vara digital

  KurstypLärarledd
 •  Stramautbildning för Sjuksköterskor i Primärvård

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Hosta, feber, sveda, värk i hals och öra... Vad ska vi göra?

  KurstypeLärande
  Lärarledd
 •  STRATEGI

  Lärarledd

  ADHD – grundkurs för föräldrar, till barn 4-12 år, vid fem tillfällen hösten 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Superanvändare för MobiMed Mottagarstation

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 september, 2021

  Utbildning för superanvändare i MobiMed/ambulansmottagarstation, för medarbetare på HIA. 

  KurstypLärarledd
 •  Svenska C1 fördjupning

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  Svenska C1 fördjupning

  Lärarledd

  lok.rjl.se

 •  Syskongrupp 6-8 år, Värnamo

  Lärarledd

  Hösten 2021 startar syskongrupper. Syskon till barn och ungdomar med funktionsnedsättning som har habiliteringskontakt.

  KurstypLärarledd
 •  Systematik, struktur och synliggörande av data

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Bästa platsen att leva och åldras på

  Region Jönköpings län och länets kommuner driver gemensamt arbete för Bästa platsen att leva och åldras på. Ambitionen är återkommande möjligheter i gemensamt lärande i nätverksform. Erbjudandet nedan är en del i den gemensamma kompetensutvecklingssatsningen. 

  Chefsutbildning; Systematik, struktur och synliggörande av data. Senior alert- För dig som chef.

  KurstypLärarledd
 •  Ta kontrollen, Eksjö

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Ta kontrollen, Jönköping

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 5 oktober 2021.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK eller Tecken som stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  En kurs hur man använder tecken som komplement och stöd vid kommunikation i sitt dagliga arbete, tisdagen den 9 november 2021.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs - anhöriga

  Lärarledd

  Första tillfället är 29/9 2021.

  Föräldrar och anhöriga till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal. Ni kan bjuda in en personal (från förskola, skola eller assistent) som känner ert barn. Högst tre deltagare per barn.

  KurstypLärarledd
 •  TAKK grundkurs - personal

  Lärarledd

  Första tillfället är 29/9 2021.

  Personal till barn med behov av TAKK som komplement eller alternativ till tal.

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

  Lärarledd

  Digital och kostnadsfri utbildning. Den bygger på 3 stycken webbinarie i oktober som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie

  KurstypLärarledd
 •  Teamutbildning Palliativ vård utbildningsplattform

  Online

  Utbildningsinsats till sjuksköterska och läkare gällande sköra äldre. Belysa svårigheter utmaningar. Hur man jobbar vidare som team.

  KurstypeLärande
 •  Testkurs utbildning

  Lärarledd

  En kurs som går in på.... För ....

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling - Diplomerad upphandlare

  Lärarledd

  Välkommen till en niodagarskurs, Diplomerad upphandlare med start tisdagen den 7 december 2021 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling - Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2021

  Välkommen till en halvdagskurs tisdagen den 12 oktober 2021, digitalt via Teams.

  KurstypLärarledd
 •  Upphandling - Rättspraxis och aktuella domar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 september, 2021

  En halvdagskurs i Rättspraxis och aktuella domar från EU-domstolen samt våra svenska domstolar, fredagen den 17 september 2021, digitalt via Teams.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning för nya barnrättsombud 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  Nya barnrättsombud välkomnas till utbildning

 •  Utbildning för nya metodstödjare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2021

  Utbildning för dig som är ny i din roll som metodstödjare i beslutsstöd för prioritering vid hjälpmedelsförskrivning. Kursen är i mån av plats även öppen för dig som varit metodstödjare ett tag och vill  repetera grunderna.

  KurstypLärarledd
 •  Utbildning i Medrave och PrimärvårdKvalitet (ny chans för er som inte deltog i våras!)

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2021

  Utbildning i Medrave och PrimärvårdKvalitet

 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2021

  Valda grundläggande delar inom Utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism, tisdagen den 12 oktober 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Utvecklingspsykologi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  Valda grundläggande delar inom Utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism, tisdagen den 23 november 2021.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att växa upp, leva och bo på

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2021

  - med inspiration från Skottland och Cincinnati, USA.

  KurstypLärarledd
 •  Välkommen till Nationella Barnhälsovårdsdagarna

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2021

  Varmt välkomna till årets nationella Barnhälsovårdsdagar 12-14 oktober 2021

  KurstypLärarledd
 •  Var med och skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för barn!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 oktober, 2021

  För nyckelpersoner som jobbar med barn som är inaktiva och har en risk för eller har en övervikt kopplat till psykisk ohälsa.  

  KurstypLärarledd
 •  Vara anhörig, digital

  Lärarledd

  Välkommen till en kurs på Recovery College Jönköpings län. Öppet för alla och gratis.

 •  Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 november, 2021

  Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar.

  Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

  KurstypLärarledd
 •  Verksamhetsinstruktör - Metodikum

  Online

  För dig som är engagerad eller involverad i att driva och hålla i utbildningsinsatser på din klinik, oavsett om tillfället är på Metodikum eller på din arbetsplats. Här finns information, material och annat du kan behöva för att hålla dig uppdaterad i vad som händer på Metodikum, för att ta del av material för att fortsätta utvecklas i din instruktörsroll och på så sätt utveckla utbildning och kompetens på din arbetsplats.

 •  Webbstöd för processorienterat arbetssätt

  Online

  Webbstödet syftar till att stödja verksamheter att initiera, komma igång, bedriva och följa upp ett processorienterat arbetssätt genom en gemensam struktur. Om verksamheter har ett gemensamt språk och tydliga processer, transparens i resultat, arbetsrutiner och överenskommelser underlättar det i överlämningen till nästa steg. Webbstödet ska även ge förutsättningar till en hållbarhet inom processerna.

  KurstypeLärande