En förälder blir till – ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion

OBS - kursen är redan startad och endast öppen för redan registrerade deltagare. 

Välkommen att under hösten 2020 och våren 2021 delta i utbildningen En förälder blir till. Den fokuserar på fyra områden: jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet och psykisk hälsa. Materialet baseras på forskning, inspirationsexempel och reflektionsfrågor, där tanken är att skapa diskussioner och förbättringar i sin verksamhet utifrån familjernas behov. En förälder blir till handlar om att stärka er på familjecentralerna och att alla familjer ska känna sig välkomna och trygga när de besöker verksamheten, oavsett bakgrund. Syftet är att eftersträva mer jämlikt och jämställt föräldraskap utifrån ett normmedvetet förhållningsätt, där bemötande är en viktig del. Verktyget ger ett stöd i arbetet och främjar samverkan mellan olika professioner på familjecentralen. Alla medarbetare på familjecentralen går utbildningen tillsammans. Den omfattar fyra gemensamma träffar för deltagande familjecentraler samt eget arbete mellan träffarna. Det mesta av arbetet kommer alltså att göras på hemmaplan i er familjecentral. Deltagarna får coaching mellan gemensamma träffar. Utifrån era behov och utvecklingsområden kommer handlingsplaner skapas. Dessutom ingår en timmes egen inläsning av aktuellt material inför varje tema. Det är viktigt att ni kan avsätta tillräckligt med tid för det egna arbetet. Därför är det viktigt att ni förankrar deltagande i er ledningsgrupp innan anmälan. Utbildningen genomförs i samarbete med sektionen för folkhälsa och Qulturum i Region Jönköpings län samt Länsstyrelsen. 2019 genomfördes en pilotomgång av En förälder blir till med fem familjecentraler i Jönköpings län. Verktyget är framtaget av Västra Götalandsregionen där nära 800 medarbetare på BVC och familjecentraler deltagit i utbildningen. Läs mer om En förälder blir till här. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv i rådande situation. Vid behov planeras därför genomförande digitalt. övrigt: Varje tillfälle börjar med fika eller lunch som vi bjuder på. Deltagande är gratis. Anmälan är personlig och görs av varje deltagare.