HLR-Barn Avancerad

lok.rjl.se

Kursbeskrivning: Kursen består av två delar med obligatorisk förberedelse på egen hand och praktisk träning under utbildningen.

Förkunskaper: Du ska ha gått S-HLR barn Du ska ha läst in kursbok i A-HLR barn. Du ska ha gjort kunskapsfrågorna i HLR-rådets webbutbildning, se www.hlr.nu med godkänt resultat. Intyg tas med till kurstillfället.

Kursinnehåll: Bedöma akut sjuk barn. Luftvägshantering och HLR-teknik. Defibrillering, halvautomatisk. Vätsketillförsel och intravenös/intraosseös infart. Scenarioträning

Fika ingår.

Välkommen!

Kursledare: Lillemor Osterling


Tillfällen

   
   

Titel: HLR-Barn Avancerad
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-14
2022-05-14
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum HUS 37 plan 3, Eksjö, Eksjö
Ansvarig: Lillemor Osterling
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2020-05-14
Status: Anmälningstiden har gått ut.