Svenska C1 fördjupning

lok.rjl.se

Kursens mål är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper i det svenska språket och den svenska kulturen utifrån redan erhållen c1 enligt den europeiska gemensamma nivåskalan (GERS). I kursen ingår undervisning i de kriterier som krävs, dvs muntlig färdighet, hörförståelse, läsförståelse och skriftlig färdighet, samt tre temaområden: svensk natur, svensk historia och svenskt samhällsliv. Efter avslutad kurs med godkänt resultat erhålls intyg för genomgången utbildning Kursen är 12 veckor lång och har två undervisningsdagar per vecka, torsdagar och fredagar. Utöver det måste självstudier planeras in. Kursen planeras pågå vecka 43-51 och vecka 2-4 med uppehåll under julledigheten. Kursledare: Karin Järpemark, Sörängens folkhögskola