TUB (tidig upptäckt och behandling) Eksjö

Syftet med kursen är att tidigt upptäcka en försämring och påbörja en behandling hos patienter som vårdas på sjukhus. Samt förbättra kommunikationen inom teamet runt patienten.

 

TUB innehåller fyra delar:

ABCDE- en systematisk undersökning och handläggningsmetod som utgår från vitala funktioner.

NEWS 2 -  poängbedömningssystem som hjälpmedel att värdera patientens sjukdomstillstånd, med utgång från vitala parametrar

CRM ( Crew Resource Management ) - ett strukturerat arbetssätt för att förbättra teamarbetet.

SBAR - Ett strukturerat kommunikationsverktyg för att förbättra informationsöverföring gällande patienten.

Längd: 6 h 30 min


Tillfällen

   
   

Titel: TUB, tidig upptäckt och behandling, grundkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-05 13:00
2023-10-05 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum
Ansvarig: Johanna Alexandersson
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-10-03
Titel: TUB, tidig upptäckt och behandling, Instruktör
Startdatum:
Slutdatum:
2023-10-10 12:30
2023-10-10 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum
Ansvarig: Johanna Alexandersson
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-10-09
Titel: TUB, tidig upptäckt och behandling, grundkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-21 13:00
2023-11-21 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum
Ansvarig: Johanna Alexandersson
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-11-17
Titel: TUB, tidig upptäckt och behandling, Instruktör
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-28 12:30
2023-11-28 16:00
Ort: Eksjö
Plats: Metodikum
Ansvarig: Johanna Alexandersson
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2023-11-27