LINK - extrainsatt

För RIU-Sköterskor

Här anmäler ni er till en digital workshop om LINK!

 

Inför tillfället är det viktigt att ni förbereder er genom att: 

* Skriv ner frågor - vad behöver DU veta mer om kopplat till ditt arbete med LINK?

* Använd fall och exempel för att kunna skapa en bra och relevant diskussion så att så många som möjligt kan ta lärdom av era erfarenheter och funderingar.

* Fokusera coh ställ frågor kring de tre stegen i processen:

1. Inskrivning och bekräftelse - tid för utskrivning.

2. Initiering

3. Utskrivningsklar

 

Det är först till kvarn som gäller, endast 20 platser per tillfälle. 

Ni får länk till utbildningen skickas er arbetsmail när anmälan är bekräftad.

 

Vid frågor, tveka inte att höra av er:

Karin - karin.a.johansson@rjl.se

Matilda - matilda.a.andersson@rjl.se