Återfallsprevention ÅP

Välkommen till en kurs i Återfallsprevention med start tisdagen den 25 januari 2022 via Zoom

Återfallsprevention utifrån KBT är en strukturerad och manualbaserad metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid problem med alkohol och narkotika.

Kursens arbetssätt och pedagogik baseras på teoretiska orienteringar om grundläggande begrepp och teorier inom återfallsprevention, demonstrationer av hur de olika färdigheterna som kan erbjudas klienter kan presenteras och övas. Övningarna genomförs i form av rollspel och återkommande moment då du får resonera om hur de aktuella färdigheterna kan behöva anpassas till de unika klienter och möten som du har.

Kursens mål är att du efter kursen självständigt (och utifrån manualen) ska kunna använda återfallsprevention som metod, i återfallspreventiva program inom verksamheten med enskilda klienter eller med en grupp klienter, men också i det kliniska vardagsarbetet, till exempel att kunna göra en rask och kort intervention och erbjuda ett anpassat återfallspreventivt verktyg när en klient berättar om en oro för att återfalla.

Vidare att förstå för vem återfallspreventiv behandling kan vara lämpligt, och i vilket skede av rehabiliteringen, ha kännedom om forskningsläget och nationella riktlinjer avseende återfallsprevention, och se hur psykosocial behandling som återfallsprevention ibland kan kombineras med läkemedelsbehandling för bästa resultat.

Kursens examination består av två moment: 1: närvaro under kursdagarna, och 2: muntlig redovisning av de utförda tränande inslagen med klienter.

Kursens innehåll är översiktligt detta:
Kursdag 1, återfall som en process, begreppet risksituationer för återfall, forskningsstödet för återfallsprevention, beteendeanalys för att kartlägga risksituationer, och hitta alternativa lösningar i utsatta lägen till alkohol och narkotika, demonstration av lektionerna 1 och 2 i behandlingsmanualen, och övningar utifrån manualen, följa av reflektionspass om användbarheten, teoretisk orientering om begrepp som den av substanser kidnappade hjärnan och problemet med postakut abstinens, PAA.

Kursdag 2, redovisning av uppgiften att prova att använda inslag från lektionerna 1-2 med klienter, demonstration av lektionerna 3-6 i behandlingsmanualen, och övningar utifrån manualen, följt av reflektionspass om användbarheten, begreppen fall, återfall och planerade återfall utifrån modellen av återfall som en process.

Och instuderingsfrågor och tillämpningsuppgifter till kursdag 3!

Kursdag 3, redovisning av uppgiften att prova att använda inslag från lektionerna 3-6 med klienter, demonstration av lektionerna 7-10 i behandlingsmanualen, och övningar utifrån manualen, följt av reflektionspass om användbarheten, strategier för att komma igång som användare av metoden, vidmakthålla arbetssättet, och kvalitetssäkra den (implementering).

Standard idag får nog sägas vara att en grundkurs i återfallsprevention omfattar tre kursdagar med allt mer betoning på litteraturstudier under mellanliggande dagar mellan kursdagarna utifrån instuderingsfrågor, och att träna att använda inslag i metoden som demonstrerats och övats på kursdagarna med egna klienter utifrån väl definierade skriftliga uppgifter för detta.

Medverkande

Under kursen medverkar Peter Wirbing. Peter är Legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom psykiatri, beteendevetare, psykoterapeut samt utbildad MI och medlem i MINT.

Tid och plats

Tisdagen den 25 januari 2022, kl. 09.00 – 16.00

Torsdagen den 3 februari 2022, kl. 09.00 – 16.00

Fredagen den 25 februari 2022, kl. 09.00 – 16.00

Samtliga tillfällen genomförs digitalt via Zoom.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är behandlare i första linjen, främst skötare, sjuksköterskor och socionomer, inom psykiatrins och socialtjänstens beroendevård.

Avgift

Avgiften är 2995 kr (exkl. moms). I avgiften ingår behandlingsmanual som finns i läroboken Återfallsprevention utifrån KBT och MI av Liria Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur (2018). Läroboken kommer också att vara grundkursens kursbok. Kursintyg och erbjudande om e-handledning tre månader framåt ingår också i kursavgiften. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 10 januari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Kursdokumentation samt länk till kursen kommer mejlas ut i god tid innan kursstart.

Information

För mer information, kontakta
Tillfällen

   
   

Titel: Återfallsprevention dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-25 09:00
2022-01-25 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Återfallsprevention Dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-03 09:00
2022-02-03 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Återfallsprevention Dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-25 09:00
2022-02-25 16:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2022-01-10
Status: Anmälningstiden har gått ut.