TAKK grundkurs, digitalt - anhörig

Anhöriga och personal till personer (barn eller vuxna) som har kontakt med Habiliteringscentrum och som har behov av TAKK (. Max 3 deltagare per barn/vuxen.

Innehåll:                                

Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och hur de används i vardagen). Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och datum
Klockan 14:00 - 16:00
28/2, 7/3, 21/3, 4/4, 2/5 2022. 

Plats: 
Alla tillfällena genomförs digitalt via Zoom (länk skickas via mail inför varje tillfälle). 

Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena.

Kostnad: För personal kostar utbildningen 1.000 kr/person.

Kursledare: Logopederna Sara Bäckegård och Kristina Fransson, telefon 010-244 79 00.

Anmälan:

Anmälan senast 2022-01-31 via lok.rjl.se/extern. OBS att du kan behöva uppdatera dina uppgifter för att logga in med mobilt bank-ID, se information på inloggningssidan. Du kan även anmäla dig via telefon 010-244 79 00, vardagar kl. 08:00-12:00, uppge då din mailadress, telefonnummer samt barnets namn och födelseår.

Begränsat antal platser. 

Att tänka på:

Vid anmälan via internet och telefon behöver vi veta barnets namn och födelseår, ditt/era namn och telefonnummer. Meddela även om du behöver tolk.

OBS! Barnet ska inte vara med.
 

Välkommen!

HABILITERINGSCENTRUM VÄRNAMO

 

Länk till inbjudan om man vill skriva ut:

https://lok.rjl.se/extern//Utils/streamfile.aspx?type=adminContent&param=19728
Tillfällen

   
   

Titel: TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-28 14:00
2022-02-28 16:00
Ort: Värnamo
Plats: Habiliteringscentrum Värnamo, Hus D
Ansvarig: Kristina Fransson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Titel: TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-07 14:00
2022-03-07 16:00
Ort: Värnamo
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Kristina Fransson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Titel: TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-21 14:00
2022-03-21 16:00
Ort: Värnamo
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Kristina Fransson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Titel: TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-04 14:00
2022-04-04 16:00
Ort: Värnamo
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Kristina Fransson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-31
Titel: TAKK grundkurs (digitalt) - anhörig
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-02 14:00
2022-05-02 16:00
Ort: Värnamo
Plats: Habiliteringscentrum Värnamo, Hus D
Ansvarig: Kristina Fransson
Lediga platser: 10
Sista anmälningsdag: 2022-01-31