Utbildning i praktisk sondmatning

Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

Praktisk enteral nutrition. Hur sondmatar man med droppagggregat och enteral spruta? När behövs sondnäringspump? Kort genomgång av enterala infarter; PEG, gastrotub och "knapp".

Kursledare: Marie Lantz, Ninni Wärenstam Löfgren


Tillfällen

   
   

Titel: Utbildning i praktisk sondmatning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-08 14:00
2022-02-08 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Gläntan, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Ninni Wärenstam Löfgren
Lediga platser: 8
Sista anmälningsdag: 2022-02-01