Utbildning i praktisk sondmatning

Utbildning för vårdpersonal som sondmatar och för dietister.

Praktisk enteral nutrition. Hur sondmatar man med droppagggregat och enteral spruta? När behövs sondnäringspump? Kort genomgång av enterala infarter; PEG, gastrotub och "knapp".

Kursledare: Marie Lantz, Ninni Wärenstam Löfgren