Förskrivarutbildning - Madrasser

Hur förebygger och behandlar man trycksår och när ska man välja vilken madrass?Målgrupp: sjuksköterskor som förskriver madrasser

Malin Munter, sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, föreläser om trycksår och vad man ska tänka på för att förebygga att de uppstår samt hur man ska tänka om man har fått trycksår. Lisa Moberg, produktansvarig på hjälpmedelscentralen i Jönköping, informerar om upphandlat sortiment kring trycksårsförebyggande och behandlande hjälpmedel. Britt Forsberg, verksamhetschef på hjälpmedelscentralen, berättar om regelverket som används vid förskrivning av hjälpmedel i Region Jönköpings län.

Program:
08:00 – 09:00 Malin Munter
09:00 – 09:15 FIKA
09:15 – 10:30 forts. Malin Munter
10:30 – 10:45 FIKA
10:45 – 12:00 Lisa Moberg och Britt Forsberg

Vi bjuder på fika!

OBS! Innehållet kan ev. förändras/justeras med tiden.

Kursledare: Malin Munter; sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, Lisa Moberg; produktansvarig på hjälpmedelscentralen och Britt Forsberg; verksamhetschef på hjälpmedelscentralen.


Tillfällen

   
   

Titel: Förskrivarutbildning - Madrasser
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-20 08:00
2022-05-20 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Lokal Originalet, Qulturum, Ryhov
Ansvarig: Lisa Moberg
Lediga platser: 48
Sista anmälningsdag: 2022-05-13