Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel

Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

Genomgång av regelverket som styr förskrivning av tekniska hjälpmedel i Jönköping län. Guidning i WebSesam samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar.

Förkunskapskrav: Genomfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning på webben.

Kursen avslutas med en kort rundvandring på Hjälpmedelscentralen.

Kursledare: Lena Andrén, Carina Svensson


Tillfällen

   
   

Titel: Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel
Startdatum:
Slutdatum:
2022-06-14 09:00
2022-06-14 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 15
Sista anmälningsdag: 2022-06-07