Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) - Produktutbildning

Utbildning för arbetsterapeuter som gått Elektrisk rullstol - Produktutbildning, som vill kunna utprova elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter) på egen hand utan konsulent.

Utbildning för att självständigt kunna bedöma och prova ut elrullstolar med manuell styrning (Trehjuliga scootrar).

Innehåll: Regelverk, rutiner, patientfall, val av elrullstolsmodell, inställningar på elrullstolen och praktisk körträning.

Kursledare: Lena Andrén Camilla Toth


Tillfällen

   
   

Titel: Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-06 13:00
2022-04-06 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Gläntan, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-03-30