Hjälpmedel för barn - Produktutbildning Kudo, Swan och Flamingo

Produktutbildning kring komfortrullstol Kudu och hygienstolar Swan och Flamingo

Postural kontontroll. Vad är viktigt för en säker hygienupplevelse? Vad är viktigt att tänka på vid utprovning av komfortrullstol? Genomgång av produkterna komfortrullstol Kudu samt hygienstolarna Swan och Flamingo. Innehåller även praktiska moment.

Kursledare: Pernilla Linde, Etac


Tillfällen

   
   

Titel: Hjälpmedel för barn - Produktutbildning Kudo, Swan
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-05 09:00
2022-04-05 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Camilla Toth
Lediga platser: 6
Sista anmälningsdag: 2022-03-29