Introduktionskurs, barn och ungdom

Välkommen till Introduktionskurs, barn och ungdom med start torsdagen den 3 februari 2022.Kursen riktar sig till dig som är nyanställd socialsekreterare i barn- och ungdomsvården i Jönköpings län. Nedan beskrivs kursens upplägg och kursdagarnas innehåll mycket kortfattat. När du har anmält dig och sista anmälningsdatum har passerat kommer du att få en mer utförlig kursplan via e-post.

Vårterminen 2022

Kursens upplägg

 • Kursens upplägg följer ett barnavårdsärendes gång inom socialtjänsten.
 • Kursen bygger på aktivt lärande genom att du använder ett autentiskt ärende som du handlägger i din kommun samtidigt som du går kursen. Detta kommer även kräva ett nära samarbete med din närmsta arbetsledare under kursens gång.
 • Kursen innefattar:
  • en grundutbildning i BBIC enligt Socialstyrelsens licenskrav.
  • utbildning i lagar och föreskrifter kring handläggning och dokumentation.
  • fördjupad kunskap inom vissa särskilt viktiga områden i barn- och ungdomsvården.
  • hemuppgifter för att öva på vissa moment i handläggningen.
  • yrkesreflektion.
 • Innan kursstart ska du ha läst BBIC:s grundbok. Ytterligare läsanvisningar för respektive kursdag kommer du att hitta i kursplanen.
 • För att få kursintyg efter avslutad kurs ska du ha närvarat vid åtta av tio kursdagar samt lämnat in två reflektionsuppgifter under kursen.

Dag

Innehåll

Datum

1

Inledning, BBIC:s bakgrund och socialsekreterarrollen

Aktualisera: Anmälan, förhandsbedömning, utredningsplan

3/2

2

11/2

3

Utreda: Informationsinsamling och samtal med barn

2/3

4

Utreda: Risk- och skyddsfaktorer

Besluta: Riskbedömning

6/4

5

7/4

6

Utforma uppdrag: Skriva uppdrag och genomförandeplaner

Följa upp: Planera och följa upp vård

16/5

 

7

17/5

8

Samverkan + Skola

14/9

9

Traumamedveten omsorg och BUP:s utredningar + Barnmisshandel och sexuella övergrepp/Barnahus

7/10

10

Systematisk uppföljning och reflektion

25/10

Kursansvarig:

Josefin Axelsson, tel. 072-519 44 03 e-post: josefin.axelsson@rjl.se

Plats

Kursens samtliga 10 dagar genomförs på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Kurstiderna är kl. 09.00-16.00, fika finns från kl. 08.30.

Målgrupp

Nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården i Jönköpings län

Avgift

Avgiften är 5200 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch samtliga 10 kursdagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast lördagen den 15 januari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Välkomna!

Josefin Axelsson, kursansvarig
Tillfällen

   
   

Titel: Introduktionskurs barn och ungdom, dag 1/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-03 08:30
2022-02-03 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom, dag 2/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-11 08:30
2022-02-11 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 3/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-02 08:30
2022-03-02 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 4/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-06 08:30
2022-04-06 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 5/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-07 08:30
2022-04-07 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 6/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-16 08:30
2022-05-16 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 7/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-17 08:30
2022-05-17 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 8/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-14 08:30
2022-09-14 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 9/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-07 08:30
2022-10-07 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Introduktionskurs barn och ungdom dag 10/10
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-25 08:30
2022-10-25 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-01-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.