Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022

Välkommen till ”Kunskapsdagar Rehabilitering Jönköpings län 2022” som arrangeras av Samordningsgrupp rehabilitering.   Kunskapsdagarna riktar sig till alla medarbetare i Jönköpings län som arbetar med rehabilitering.

Syftet med arrangerandet av kunskapsdagar inom rehabilitering är att stärka samverkan i rehabiliteringskedjan inom Regionen och kommunerna i Jönköpings län i syfte att:

  1. tillgodose invånarnas behov av rehabilitering genom hela vårdkedjan
  2. främja och bidra till invånarnas hälsa genom preventivt arbete
  3. främja och bidra till utveckling av rehabiliteringen i länet

Tema för Kunskapsdagarna 2022 är:

Omställning till nära vård –vad betyder det?

Framtidens rehabilitering är nära – vad innebär det för mig?

Samverkan på nya sätt och digitalisering

Patientens sammanhållna rehabprocess - Sammanhållen plan för rehabilitering.

Kunskapsdagen är en digital halvdag och arrangeras vid 2 tillfällen.


Tillfällen

   
   

Titel: Kunskapsdagar Rehabilitering 1 mars 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-01 13:00
2022-03-01 16:00
Ort: Jönköping
Plats: digitalt
Ansvarig: Karin Wihlborg
Lediga platser: 394
Sista anmälningsdag: 2022-02-15
Titel: Kunskapsdagar Rehabilitering 3 mars 2022
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-03 13:00
2022-03-03 16:00
Ort: Jönköping
Plats: digitalt
Ansvarig: Karin Wihlborg
Lediga platser: 414
Sista anmälningsdag: 2022-02-15