Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning

Kurs för arbetsterapeuter. Genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition.

Översiktlig genomgång av förskrivningsbara hjälpmedel inom området kognition. Kursen ger en samlad bild av sortimentet med något större fokus på nyligen upphandlade produkter. För mer fördjupad information se specifika kurser för respektive hjälpmedel.

Kursledare: Carina Svensson och Frida Johansson


Tillfällen

   
   

Titel: Kognitionshjälpmedel - Produktutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-22 09:00
2022-03-22 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Carina Svensson
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2022-03-15