DISA (Din Inre Styrka Aktiveras) gruppledarutbildning.

lok.rjl.se

En metod för att medvetandegöra, ifrågasätta och förebygga. Vi kan inte lösa problem genom att använda samma typ av tänkande som vi använde när vi skapade dem. Utbildningens omfattning 3 heldagar,19-21 februari kl. 09.00-16.00. Handledning 1 april och 19 maj kl. 09.00-14.00. Genomförande av egen grupp (ca 1-1,5 timma i veckan under 10 veckor) som ska vara påbörjad senast vid sista handledningstillfället. Kaffe/the och fralla serveras från 8:45 vid alla tillfällena. OBS: Genomförs ej med mindre än sex deltagare. Kursinnehåll DISA-metoden har sina rötter i kognitiv beteendeterapi och materialet består av: kognitiva tekniker för att förändra negativa tankemönster övningar för att öka antalet hälsofrämjande aktiviteter kommunikationsträning och träning av olika problemlösningsstrategier övningar för att stärka den sociala förmågan och det sociala nätverket Hitta till Qulturum Vägbeskrivning_Herrgården Ryhov OBS! Läs igenom: Program för utbildningsdagarna, DISA-gruppledarutbildning (pdf öppnas i nytt fönster) Brev till arbetsledare/rektor (kan skrivas ut eller mailas till berörd person vid behov) brev_till_skolledare.pdf För mer information och evidens se: https://kunskapsstod.rjl.se/vardstod/medicinska-omraden/psykisk-halsa/metoder-och-verktyg-for-barn-och-ungdomars-psykiska-halsa Kursledare: Håkan Carlsson, gruppledare och instruktör i DISA-metoden, Folkhälsa och sjukvård