Elektrisk rullstol - Produktutbildning

Grundutbildning för arbetsterapeuter som förskriver elektriska rullstolar.Innehåll: Sortiment elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning.Denna kurs är obligatorisk innan Elrullstol med manuell styrning (Trehjulig scooter).

Genomgång av sortiment och regelverket kring elrullstolar, samt rutiner för utprovning och förskrivning inom området. Guidning på hemsidan samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar. Avslutas med praktisk körning på Hjälpmedelscentralens körbana.

Kursledare: Lena Andrén Camilla Toth


Tillfällen

   
   

Titel: Elektrisk rullstol - Produktutbildning
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-23 09:00
2022-02-23 15:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Gläntan, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 5
Sista anmälningsdag: 2022-02-16