Upphandling: Interna köp och köp mellan myndigheter med fokus på verksamhetskopplingar

Välkommen till en kursen interna köp och köp mellan myndigheter med fokus på verksamhetskopplingar, torsdagen den 20 januari 2022.

Kursen bygger på att belysa områden med fokus på praktisk tillämpning för upphandlande organisationer, bland annat bakgrunden i EU-domstolens praxis, svensk rättspraxis, exempel på olika typer av intern upphandling, vilka intäkter skall anses vara interna och externa, reglernas praktiska tillämpning på svenska förhållanden och typiska fall, m.m.

Efter kursen ska deltagaren vara väl införstådd i vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för interna köp.

Medverkande

Under kursen medverkar jurist Petter Cederbrink, Colligio.

Tid och plats

Torsdagen den 20 januari kl. 09.00-12.30 digitalt via Teams.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är inköpare/upphandlare inom offentlig verksamhet samt även till dig som är bolagsvd, teknisk chefer, ekonomichef mfl.

Avgift

Avgiften är 1900 kr (exkl. moms). Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 3 januari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Du får automatiskt en bekräftelse vid anmälan till den e-postadress du angett i anmälan.

Information

För mer information, kontakta