Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar

Utbildning för arbetsterapeuter som förskriver vårdarmanövrerade elektriska rullstolar.Innehåll: Sortiment vårdarmanövrerade elrullstolar, regelverk, rutiner samt provkörning och inställningar.

Genomgång av sortiment och regelverk kring vårdarmanövrerade elrullstolar, samt rutiner för utprovning och förskrivning inom området. Guidning på hemsidan samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar. Detta varvas med praktiska övningar; inställningar och provkörning på Hjälpmedelscentralens körbana.

Kursledare: Lena Andrén, Camilla Toth och Jens Wahlgren


Tillfällen

   
   

Titel: Vårdarmanövrerade elektriska rullstolar
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-30 09:00
2022-03-30 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Gläntan, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-03-23