Förskrivarutbildning madrasser

Hur förebygger och behandlar man trycksår och när ska man välja vilken madrass?Målgrupp: sjuksköterskor

Malin Munter, sårvårdssjuksköterska i Jönköpings kommun, föreläser om trycksår och vad man ska tänka på för att förebygga att de uppstår samt hur man ska tänka om man har fått trycksår.

Lisa Moberg, produktansvarig på hjälpmedelscentralen i Jönköping, informerar om upphandlat sortiment kring trycksårsförebyggande och behandlande hjälpmedel.

Britt Forsberg, verksamhetschef på hjälpmedelscentralen, berättar om regelverket som används vid förskrivning av hjälpmedel i region Jönköpings län.
 

Program:
13:00 – 14:00 Malin Munter
14:00 – 14:15 FIKA
14:15 – 15:30 forts. Malin Munter
15:30 – 15:45 FIKA
15:45 – 17:00 Lisa Moberg och Britt Forsberg

 

Vi bjuder på fika!
 

OBS! Innehållet kan ev. förändras/justeras med tiden.