Jag är tonårsförälder!

Samtalsgrupp för föräldrar till ungdomar (13-21 år) med diagnos lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Syfte
Mötesplats för föräldrar där ni ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.
Ni får även ta del av information från oss personal och ges tillfälle att
tillsammans lyfta era frågor och funderingar om att vara tonårsförälder.

Datum och klockslag
Tisdag 8/2, Torsdag 24/2, Onsdag 9/3, Torsdag 24/3, Onsdag 6/4
Kl. 16:00-18:00

Plats
Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5.

Kostnad
Ingen avgift. Fika finns att köpa, 20 kr, kontant eller swish.

Medverkande
Kuratorerna Lisa Ekdahl, Lovisa Berg och arbetsterapeuterna Sanna Björell,
Camilla Lilja

Anmälan
Anmäl dig senast 2022-01-28 via www.lok.rjl.se.
Du kan även anmäla dig via telefon 010-244 79 00 vardagar kl. 08:00-12:00.
En anmälan gäller alla fem tillfällen. Begränsat antal platser. Om båda föräldrarna anmäler sig görs en anmälan per person.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig
föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta
försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

OBS! Barnet/ungdomen ska inte vara med.

VÄLKOMMEN!  

Inbjudan för utskrift
Tillfällen

   
   

Titel: Jag är tonårsförälder!
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-08 16:00
2022-02-08 18:00
Ort: Värnamo
Plats: Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-01-28
Titel: Jag är tonårsförälder!
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-24 16:00
2022-02-24 18:00
Ort: Värnamo
Plats: Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-01-28
Titel: Jag är tonårsförälder!
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-09 16:00
2022-03-09 18:00
Ort: Värnamo
Plats: Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-01-28
Titel: Jag är tonårsförälder!
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-24 16:00
2022-03-24 18:00
Ort: Värnamo
Plats: Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-01-28
Titel: Jag är tonårsförälder!
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-06 16:00
2022-04-06 18:00
Ort: Värnamo
Plats: Värnamo sjukhus i rum "Förmaken" målpunkt F5
Lediga platser: 18
Sista anmälningsdag: 2022-01-28