Alternativ kompletterande kommunikation AKK

Välkommen till en halvdagskurs i Alternativ kompletterande kommunikation AKK onsdagen den 16 mars 2022 på Kommunal utveckling, lokal Werkligheten, Vallgatan 8 i Jönköping.

Målgrupp

Denna utbildning är anpassad för alla i Kommunal Funktionshinderverksamhet som behöver en introduktion i AKK.

Bakgrund

Vår region precis som alla andra i landet får nationell kritik för att vi inte uppfyller FN konventionen om allas rätt till att kommunicera. Vi kan för lite eller vi har inte ändrat våra arbetssätt att komplettera vår kommunikation. Alla kanske inte förstår nödvändigheten av att använda hjälpmedel och verktyg som underlättar för våra målgrupper att möta professionen.

Denna utbildning är en första inblick i vad AKK är och varför det är så viktigt att vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter genom att vi kan och använder mer Alternativa Kompletterande Kommunikationssätt i samtliga våra verksamheter.

Kanske är det så att du är enhetschef och inte själv känner dig tillräckligt insatt för att komma vidare eller är du ny LSS handläggare eller så arbetar du inom socialtjänstens andra delar. Här ges du en möjlighet att bättra på din nuvarande kunskap. Vi delar med oss och vi sprider goda exempel i länet.

Mål och syfte med utbildningen

Att du efter utbildningen kan tillräckligt om Alternativ kompletterande kommunikation AKK så att du antingen på egen hand förbättrar dig och börjar tillämpa eller att du går en mer praktisk utbildning där du får tillfällen att testa olika verktyg.

Kursledare

Ingalill Hafström FoU ledare med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet och specialintresse och kunskap inom pedagogik.

Ytterligare någon personal från verksamhetsfältet.

Tid och plats

Onsdagen den 16 mars 2022 kl. 13.00 – 16.00 i Kommunal utvecklings lokal Werkligheten på Vallgatan 8 i Jönköping.

Avgift

Avgiften är 300 kr (exkl. moms) och inkluderar eftermiddagsfika. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 28 februari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. Minst 12 deltagare krävs.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information, kontakta

  • Frågor på innehåll och upplägg: Ingalill Hafström på telefon 072-525 84 01
  • För frågor om anmälan och bokning, Eva Lindkvist e-post eva.lindqvist@rjl.se

Tillfällen

   
   

Titel: Alternativ kompletterande kommunikation AKK
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-16 13:00
2022-03-16 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Werkligheten
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2022-02-28