Grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet

Välkommen till en tvådagarskurs, grundutbildning steg 2 funktionshinderområdet med start torsdagen den 24 mars 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping

Denna utbildning vänder sig till baspersonal som arbetar inom LSS bostäder, Korttidshem, Daglig verksamhet, Boendestöd eller som Personliga assistenter hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Det är en fördel om du genomfört Grundutbildning steg 1, men det är inte nödvändigt. Har du lång erfarenhet inom yrkesområdet, och har ändrat ditt arbetssätt till ett mer stödjande och pedagogiskt arbetssätt så kan du förmodligen tillgodogöra dig Steg 2 direkt.

Bakgrund

Kommunerna i Jönköpings län har bestämt att kontinuerlig genomföra grundutbildningar för baspersonal i verksamheterna. Utbildningarna är uppdelade i en Grundutbildning steg 1 (18h) och en Grundutbildning steg 2 (13h)

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska du som personal känna dig mer rustade och ha en större förståelse och känna trygghet i att ha viss teoretisk grund till de arbetsuppgifter du dagligen utför.

Målet är också att du utvecklas i ditt pedagogiska förhållningssätt och reflekterar över din roll och ditt uppdrag.

Syfte

Underlätta lärandet av teoretiska grunder för att förstå hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar, samt omsätta den kunskapen till yrkesrollens krav.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av 2 dagar. Deltagarna förväntas delta på båda dagarna. Mellan utbildningsdagarna ges även en hemuppgift till nästa tillfälle. 

Vi kommer att repetera om olika typer av funktionsnedsättningar och dess konsekvenser både för den enskilde personen men också vilka krav det ställer på personal som möter personen och ska ge individanpassat stöd och hjälp. Olika praktiska metoder att anpassa och ge förutsättningar för att minska funktionsnedsättningens konsekvenser.

Exempel på innehåll: Diagnoser, Tydliggörande pedagogik, AKK, Lågaffektivt förhållningssätt, Kartläggning, Anpassning, Teamarbete

Medverkande

Under kursen medverkar Jonas Säleby, Stefan Boström och Inga-Lill Hafström.

Tid och plats

Torsdagen den 24 mars 2022 kl. 09.00-16.30, start med fika kl. 08.30.

Torsdagen den 7 april 2022 kl. 09.00-16.30, start med fika kl. 08.30.

Båda dagarna är obligatoriska.

Kursen genomförs på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Avgift

Avgiften är 2500 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast lördagen den 5 mars 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information om kursinnehåll, kontakta

För mer information om anmälan, kontakta
Tillfällen

   
   

Titel: Grundutb steg 2 funktionshinderområdet, dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-24 08:30
2022-03-24 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2022-03-05
Titel: Grundutb steg 2 funktionshinderområdet, dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-07 08:30
2022-04-07 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2022-03-05