PTP-träff: Suicid, suicidbedömning och suicidprevention


Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.Suicid, suicidbedömning och suicidprevention


Med Rebecka Berg, biträdande vårdenhetschef och Maria Alsén, kurator, psykiatriska akutmottagningen i Jönköping 


 


  

Frågor gällande utbildning, kontakta linda.viberg@rjl.se
Adminstrativa frågor, kontakta ulrika.nord.danielsson@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: PTP-träff: Suicid, suicidbedömning och suicidpreve
Startdatum:
Slutdatum:
2022-06-09 12:30
2022-06-09 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, Länssjukhuset Ryhov Hus B4
Ansvarig: Linda Viberg
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2022-05-31