PTP-träff: Våld i nära relationer – Alternativ till våld


Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.Våld i nära relationer – Alternativ till våld


Med Dan Rosenqvist och Filip Broström, leg psykologer, ATV 


 


  

Frågor gällande utbildning, kontakta linda.viberg@rjl.se
Adminstrativa frågor, kontakta ulrika.nord.danielsson@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: PTP-träff: Våld i nära relationer – Alternativ til
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-17 12:30
2022-03-17 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, Länssjukhuset Ryhov Hus B4
Ansvarig: Linda Viberg
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2022-03-08