Medicinsk riskpatient i tandvården

Riktar sig till tandhygienister och tandläkare

Målet med kursen

 • Kunna ta hand om den multisjuke och multimedicinerade patienten på ett tryggt och säkert sätt.
 • Känna till vanliga biverkningar och medicinska komplikationer som kan uppstå under odontologisk behandling.
 • Känna till medicinska tillstånd som kan manifestera sig i munhålan.
 • Se patienten som helhet och munnen som bara en del av kroppen.

 

Innehåll

 • Anamnes, både allmän medicinsk och odontologisk. Bedömning av den sjuka patienten samt risker i samband med odontologisk behandling och korrekt omhändertagande.
 • Koppling mellan munhålestatus och allmänstatus
 • Hemostas- och blödningsrisk patient, risk mediciner och risksjukdomar.
 • Läkemedelsbiverkningar. Medicinering som kan påverka munhålestatus- MRONJ, muntorrhet, infektioner, oral mucosit osv.
 • Patienter med infektionsrisk. Immunförsvaret och patienter med nedsatt immunförsvar samt dess odontologiska koppling.
 • Den cancersjuke patienten i tandvården. Oral cancer och andra maligna sjukdomar som har betydelse för tandvården.
 • Patientfall, diskussion, frågor.

 

Föreläsare

Sanin Nukovic, övertandläkare i orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, Jönköping

 

Kursavgift
3000 kr (medarbetare Folktandvården RJL)
 
 
Antagning
Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag. 

Tillfällen

   
   

Titel: Medicinsk riskpatient i tandvården
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-17 08:30
2022-05-17 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6 Rosenlund
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2022-01-28