Medicinsk riskpatient i tandvården

Datum

19-20 september

Antal deltagare

Max antal deltagare är 24st varav 12st är för Region Jönköpings län och 12st är för Region Östergötland.

Mål/syfte

Att ge kursdeltagarna kunskap om de nuvarande och framtida utmaningarna inom gerodonti.

Kursens innehåll

  • Anamnes, både allmän medicinsk och odontologisk. Bedömning av den sjuka patienten samt risker i samband med odontologisk behandling och korrekt omhändertagande.
  • Koppling mellan munhålestatus och allmänstatus
  • Hemostas- och blödningsrisk patient, risk mediciner och risksjukdomar.
  • Läkemedelsbiverkningar. Medicinering som kan påverka munhålestatus- MRONJ, muntorrhet, infektioner, oral mucosit osv.
  • Patienter med infektionsrisk. Immunförsvaret och patienter med nedsatt immunförsvar samt dess odontologiska koppling.
  • Den cancersjuke patienten i tandvården. Oral cancer och andra maligna sjukdomar som har betydelse för tandvården.
  • Patientfall, diskussion, frågor.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandhygienister och tandläkare

Omfattning

2 dagar, internat

Kursavgift

7000kr inkl moms för interna deltagare
10500kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår boende, lunch, fika, en gemensam middag och kursmaterial. Kurslitteratur och resa ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursgivare

Sanin Nukovic, övertandläkare i orofacial medicin, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: Medicinsk riskpatient i tandvården
Startdatum:
Slutdatum:
2023-09-19 09:30
2023-09-20 15:00
Ort: Annan
Plats: Örserumsbrunn gestgifveri och konferens, gamla brunnsvägen 10, 56391 Gränna
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2023-08-20