PTP-träff: Självskadebeteende – bemötande och behandling


Träffen riktar sig till PTP-psykologer inom Region Jönköpings läns PTP-program och som anställd PTP-psykolog i Region Jönköping län.Självskadebeteende – bemötande och behandling
Med Anne Pruul, leg psykolog, Öppenvårdspsykiatrin


 


 


  

Frågor gällande utbildning, kontakta linda.viberg@rjl.se
Adminstrativa frågor, kontakta ulrika.nord.danielsson@rjl.se