Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin

Några utvalda grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin för att skapa sammanhang till diagnoserna intellektuell funktionsnedsättning och autism, onsdagen den 9 mars 2022.

”För att förstå det som är annorlunda måste du först förstå det typiska”

Bakgrund

Att teoretiskt förstå hur alla människor utvecklas under utvecklingsperioden i våra liv gör det lättare att förstå vad som avviker och är annorlunda hos personer som utvecklas långsammare, senare eller helt enkelt stannar i sin utveckling. Att teoretiskt förstå innebär att man också rustas för att bättre kunna möta alla personer på ett respektfullt sätt.

Många har läst delar av utvecklingspsykologin i andra sammanhang under sina gymnasie- eller universitetsstudier här få man möjlighet till repetition och mer praktiskt, konkret genom exempel från vardagssituationer förstå hur vi utvecklas. Samtidigt kopplas det till personer som har en funktionsnedsättning och utvecklas på ett ”icke typiskt” sätt.

Mål och syfte med utbildningen

Att du efter utbildningen kan förstå den typiska kognitiva utvecklingen, emotionell och personlighetsutvecklingen samt den tidiga sociala relationsutvecklingen och moralbildning. Kunskapen kopplas till att växa upp med en annorlunda utveckling, en utveckling som beror på en konstaterad funktionell nedsättning.

Medverkande

Under kursen medverkar Ingalill Hafström FoU ledare med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet och specialintresse och kunskap inom pedagogik och människors utveckling.

Tid och plats

Onsdagen den 9 mars 2022 kl. 13.00 – 16.30 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, lokal Werkligheten i Jönköping.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till såväl baspersonal inom funktionshinderverksamheterna som annan personal som möter personer med autism eller utvecklingsstörning i länets 13 kommuner.

Utrustning

Ta med dig anteckningsblock och penna.

Avgift

Avgiften är 300 kr (exkl. moms) och inkluderar eftermiddagsfika. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast söndagen den 20 februari 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information, om kursen och innehåll, kontakta

För mer info om anmälan, kontakta


Tillfällen

   
   

Titel: Grundläggande teorier inom utvecklingspsykologin
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-09 13:00
2022-03-09 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Werkligheten
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 9
Sista anmälningsdag: 2022-02-20