Akktiv-Komigång, föräldrautbildning

Aktiviteten riktar sig till:Föräldrar till barn i förskoleåldern (0-7år) med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.

Datum: 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 31/3, 7/4 och 21/4

Tid: 14:00-16:30

Sista anmälningsdag: 2022-01-13

Kursinnehåll: 

Information om kommunikation och kommunikationsutveckling samt lekens betydelse.
Kunskapsförmedling om att stödja och stimulera ert barns kommunikationsutveckling.
Uppgifter att arbeta med hemma och tillsammans i gruppen.
Tillverka kommunikationsmaterial till ert barn.

I gruppen varvas föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Ni får också en hemuppgift vid varje tillfälle.

Medverkande:

Om ni är två föräldrar i familjen är det bra om båda kan vara med i gruppen. Om inte bägge föräldrarna kan vara med vid samtliga tillfällen rekommenderar vi att en av er prioriterar att gå konsekvent eftersom grupptillfällena bygger på varandra. Vid första träffen önskar vi att du/ni tar med ett foto på ditt/ert barn. Vi kommer göra en gemensam fototavla med barnen på.

Kursansvarig: Hanna Åkerström och Sophia Nöremark

Max antal deltagare: Åtta familjer.

Fika till självkostnadspris.

Längd: 2 h 30 min
Tillfällen

   
   

Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-24 14:00
2022-02-24 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: -
Status: Inställd
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-03 14:00
2022-03-03 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-10 14:00
2022-03-10 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-17 14:00
2022-03-17 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-31 14:00
2022-03-31 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-07 14:00
2022-04-07 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Akktiv-Komigång
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-21 14:00
2022-04-21 16:30
Ort: Eksjö
Plats: Habiliteringscentrum
Ansvarig: Hanna Åkerström
Lediga platser: 16
Sista anmälningsdag: 2022-01-13
Status: Anmälningstiden har gått ut.