Grundutbildning steg 1 funktionshinderområdeter

Välkommen till en tredagars grundutbildning steg 1 Funktionshinderomsorgen, med start måndagen den 17 januari 2022 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Denna utbildning vänder sig till baspersonal som arbetar inom LSS bostäder, Korttidshem, Daglig verksamhet, Boendestöd eller som Personliga assistenter. De möter i sin vardag personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Utbildningen passar även för personal inom hemsjukvårdsteam, nya LSS handläggare och andra yrkeskårer som i sitt yrke möter personer med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt bestämt att genomföra kontinuerlig utbildning som grund utbildningar. Utbildningarna är uppdelade i en Grundutbildning steg 1 och en Grundutbildning steg 2.

Mål med utbildningen

Efter utbildningen ska du som personal känna dig mer rustade och ha en större förståelse och känna trygghet i att ha viss teoretisk grund till de arbetsuppgifter du dagligen utför.

Målet är också att du utvecklas i ditt pedagogiska förhållningssätt och reflekterar över din roll och ditt uppdrag.

Syfte

Underlätta lärandet av teoretiska grunder för att förstå hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar, samt omsätta den kunskapen till yrkesrollens krav.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av 3 dagar och deltagarna förväntas delta på alla dagarna. Mellan utbildningsdagarna ges även en mindre hemuppgift till nästa tillfälle. 

Vi kommer att gå igenom olika typer av funktionsnedsättningar och dess konsekvenser både för den enskilde personen men också vilka krav det ställer på personal som möter personen och ska ge individanpassat stöd och hjälp. Olika praktiska metoder att anpassa och ge förutsättningar för att minska funktionsnedsättningens konsekvenser.

Exempel på innehåll: Diagnoser, Utveckling och Lärande, Historik, Tydliggörande pedagogik, AKK, Lågaffektivt förhållningssätt.

Medverkande

Kursledare är Magnus Plantin, Jonas Säleby och Ingalill Hafström.

Tid och plats

Måndag 17 januari 2022

Torsdag 27 januari 2022

Fredag 4 februari 2022

Alla tre kursdagarna är obligatoriska.

Kurstider är 09.00 – 16.00, dagen inleds med fika kl. 08.30 och kursstart är kl. 09.00.

Samtliga tre tillfällen genomförs på Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3 i Jönköping.

Avgift

Avgiften är 2200 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch alla tre kursdagarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 27 december 2021. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För frågor på innehåll och upplägg, kontakta:

  • Ingalill Hafström på telefon 072-525 84 01

För frågor om anmälan, kontakta:

Eva Lindkvist, e-post eva.lindqvist@rjl.se
Tillfällen

   
   

Titel: Grundutb steg 1 Funktionshinderområdet dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-01-27 08:30
2022-01-27 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Grundutb steg 1 Funktionshinderområdet dag 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-04 08:30
2022-02-04 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2021-12-27
Status: Anmälningstiden har gått ut.