Autism - AST

Välkommen till en halvdagskurs i autism - AST, måndagen den 4 april 2022 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

Bakgrund

Att teoretiskt förstå hur personer som fått diagnos AST tänker och uppfattar sin omgivning, samt vad som kan vara stora utmaningar för dem för att få en fungerande vardag och som är grundläggande för att kunna ge ett bra stöd. Att teoretiskt förstå innebär att man också rustas för att bättre kunna möta alla personer på ett respektfullt vis.

Mål och syfte med utbildningen

Att du efter utbildningen blir mer trygg genom att du har en teoretisk grund och en ökad förståelse för målgruppen.

Medverkande

Under kursen medverkar Jonas Säleby som är metodhandledare med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet och specialintresse och kunskap om Autism – AST.

Tid och plats

Måndagen den 4 april 2022 kl. 09.00-12.00 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, lokal Mästerwerket, i Jönköping.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till såväl baspersonal inom funktionshinderverksamheterna som annan personal som möter personer med autism i länets 13 kommuner.

Avgift

Avgiften är 300 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddagsfika. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast söndagen den 20 mars 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka 1 vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Dokumentation i pappersformat i samband med våra kurser och konferenser kommer inte att kopieras upp och delas ut på plats. Eventuell kursdokumentation kommer mejlas ut. Detta är ett led att minska pappersanvändningen och bli mer miljövänliga.

Information

För mer information om innehåll och upplägg, kontakta

För frågor om anmälan, kontakta


Tillfällen

   
   

Titel: Autism - AST
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-04 09:00
2022-04-04 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Kommunal utveckling, lokal Mästerwerket
Ansvarig: Eva Lindqvist
Lediga platser: 17
Sista anmälningsdag: 2022-03-20