Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?

Kursen riktar sig till tandläkare

Innehåll

Bettfysiologi skiljer sig åt från annan tandvård. Hur hanterar du bettfyspatienter i din vardag?

Under den här dagen tar vi avstamp i ett antal patientfall och diskuterar ett evidensbaserat och adekvat omhändertagande av patienter med TMD i allmäntandvården.

- Hur ska man tänka?

- Vilka är svårigheterna och vad är realistiskt när det kommer till patienter med mer komplex symtombild?

 

Kursgivare

Personal på avdelningen för klinisk bettfysiologi

 

Kursavgift

3000 kronor (medarbetare Folktandvården RJL) och 5000 kronor exkl. moms (externa deltagare)

 

Antagning

Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag. Vid antagning prioriteras medarbetare inom Folktandvården RJL. 


Tillfällen

   
   

Titel: Fortsatt smärta trots behandling-vad gör jag?
Startdatum:
Slutdatum:
2022-10-27 08:30
2022-10-27 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6, Odontologisk institutionen
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2022-01-28