Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsynt hälsotillstånd inom tandvården.

Kursen riktar sig till hela tandvårdsteamet

Kursens syfte

Syftet med kursen är att deltagarna ska få lära sig mer om bemötandet gällande barn som har någon funktionsnedsättning och/eller något sällsynt hälsotillstånd.

Att få mer kunskap om några av de funktionsnedsättningar och sällsynta hälsotillstånd som vi kan möta i tandvården.

 

Kursens innehåll

  • Deltagarna kommer att få lära sig mer om bemötandet gällande barn som har någon funktionsnedsättning och/eller något sällsynt hälsotillstånd.
  • Vi kommer att gå igenom några av de funktionsnedsättningar och sällsynta hälsotillstånd som vi kan möta i tandvården.

 

Kursansvarig

Helena Anjou, övertandläkare pedodonti, Odontologiska Institutionen, Jönköping

 
Kursavgift
 
3000 kr (medarbetare Folktandvården RJL), och 5000 kr exkl moms (externa deltagare)
 
 
 
Antagning
Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag. Vid antagning prioriteras medarbetare inom Folktandvården RJL. 
 
 

Tillfällen

   
   

Titel: Att möta barn med funktionsnedsättning och sällsyn
Startdatum:
Slutdatum:
2022-11-23
2022-11-23
Ort: Jönköping
Plats: Rosariet, plan 6, Odontologisk institutionen
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 30
Sista anmälningsdag: 2022-01-28