ETIK

Obligatorisk för all personal.

Prata och diskutera Etik

Gäller främst personal som inte ska gå på FIM utbildning. 

Längd: 1 h