Autism hos barn och ungdomar - grundläggande kurs för pedagoger/resurspersoner våren 2022

Första kurstillfälle 2022-02-23Kursen ges av personal från neuropsykiatriska teamet och innehåller grundläggande kunskap om autism samt pedagogiskt bemötande. Kursen består av föreläsningar och seminarier och sträcker sig över två heldagar och en halvdag.

Målgrupp: Pedagoger som i vardagen arbetar med barn/ungdomar med diagnos autism och där barnet/ungdomen har kontakt med habiliteringen, Region Jönköpings län.

Tider: Onsdag 23 februari kl. 09:00-16:30, torsdag 24 februari kl. 09:00-16:30 samt tisdag 15 mars kl. 09:00-12.00, 2022.

Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se karta.

Kursinnehåll:

 • Grundläggande teori om autism - psykolog
 • Medicinska aspekter på autism - läkare
 • Språk och kommunikation - logoped 
 • Kost - dietist
 • Barnet, familjen och samhällsstödet - kurator
 • Hjälpmedel i vardagen - arbetsterapeut 
 • Ritprat - specialpedagog
 • Tydliggörande pedagogik - specialpedagog
 • Hur bemöter vi svåra beteenden? - psykolog
 • Motorik - fysioterapeut
 • Föräldraperspektiv

Avgift: 2000 kr + moms. Dokumentation, lunch och fika ingår. Avgiften faktureras.

 

Kontaktpersoner

Specialpedagoger Lotta Svensson 010-242 43 96 och Åsa Nilsson 010-242 43 21.

 

Anmälan

Anmäl dig senast 2022-01-21 via http://lok.rjl.se/extern. Klicka på Kurskatalog i övre högra hörnet.
Ange sökfras autism. Välj verksamhet Habiliteringscentrum.

 

Observera

Max 4 deltagare per arbetslag. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna vid behov.

 

VÄLKOMNA!
Tillfällen

   
   

Titel: Kurstillfälle 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-23 09:00
2022-02-23 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Charlotta Svensson
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2022-01-21
Status: Inställd
Titel: Kurstillfälle 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-02-24 09:00
2022-02-24 16:30
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Charlotta Svensson
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2022-01-21
Status: Inställd
Titel: Kurstillfälle 3
Startdatum:
Slutdatum:
2022-03-15 09:00
2022-03-15 12:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum, hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Charlotta Svensson
Lediga platser: 50
Sista anmälningsdag: 2022-01-21
Status: Inställd