Händelseanalysutbildning 2021-2022

Qulturum inbjuder till utbildning i Händelseanalys, omgång 26

En händelseanalys utförs när en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde kommit till skada och ger svar på frågorna:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Hur förhindras en upprepning av händelsen?

 

Kursen är uppdelad på två tillfällen där ni ska träna i att göra en händelseanalys enskilt eller i grupp. Detta sker på en egen händelse - från Synergi eller annan källa. Dock ingen händelse som innehåller känsligt material.

Kursen utgår från Handbok för riskanalys och händelseanalys. Boken finns att beställa eller ladda ner på SKL:s webbplats via länken:

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html

 

Tid och plats

Lärandeseminarium 1

Datum: 15 december, kl. 10.00 -16.00

Plats: Konferensrummet Cymbalen, Ryhov (utanför Matilda)

 

Program

- Det systematiska patientsäkerhetsarbetet

- Genomgång av metod för händelseanalys

- Case med gruppdiskussioner

- Genomgång av NiTHa

- Eget arbete, att göra till lärandeseminarium

 

Lärandeseminarium 2

Datum: 17 januari, klar 9-12.30

Plats: Konferensrummet Cymbalen, Ryhov (utanför Matilda)

 

Program

- Redovisning av egen händelseanalys

- Lex- Maria

  

Upplysningar

Maysae Quttineh, utvecklingsledare, Qulturum

Maysae.quttineh@rjl.se, tfn 073 – 068 48 48

Egle Kaack, samordnare, Qulturum
egle.kaack@rjl.se , tfn 070-3248700


Välkommen!

Kursledare: Maysae Quttineh, telnr 073-0684848