PECS - introduktion vårdnadshavare

PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer.

Datum:
220408 och 220509

Målgrupp

Anhöriga till barn som behöver ett alternativt kommunikationssätt. Kursen passar både för nybörjare och för er som redan använder PECS. Du som anhörig kan bjuda med en person som är viktig för barnet från förskola/skola/annan verksamhet.

Innehåll

Dag 1 innehåller en del teori blandat med praktiska övningar och idéer om situationer där det är lämpligt att använda PECS.

Dag 2 fokuserar på de framgångar och eventuella svårigheter ni stött på då ni använt PECS.

Medverkande

Logopederna Åse Nylander och Sara Bäckegård

Tider

Fredag 8 april kl. 09:00 - 14:00, 2022.
Måndag 9 maj kl. 09:00 – 11:30, 2022.

Plats

Landshövdingerummet, hus M9, Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se bifogad karta.

Kostnad

Anhöriga ingen avgift. Fika serveras, pris 30 kr kontant eller swish.

Anmälan

Anmäl dig senast 2022-03-25.

Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00.

Begränsat antal platser (10 föräldrar, 9 personal), anmäl i god tid. Om fler än en person kring ett barn anmäler sig görs en anmälan per person.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

 

OBS! Barnet ska inte vara med.

VÄLKOMMEN!

 
Tillfällen

   
   

Titel: Dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-08 09:00
2022-04-08 14:00
Ort: Jönköping
Plats: Landshövdingerummet, hus M9, Herrgården, Länssjukhuset Ryhov,Jönköping.
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-03-25
Status: Fullbokad
Titel: Dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-09 09:00
2022-05-09 11:30
Ort: Jönköping
Plats: Landshövdingerummet, hus M9, Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.