PECS - introduktion personal

PECS (Picture Exchange Communication System) är en metod för inlärning av kommunikationsfärdigheter med hjälp av bilder. I PECS-metoden lär man barnet att ta initiativ till kommunikation i sociala situationer. 

Datum: 220408 och 220509

Målgrupp

Anhöriga till barn som behöver ett alternativt kommunikationssätt kan bjuda med en en person som är viktig för barnet från förskola/skola.
Kursen passar både för nybörjare och för er som redan använder PECS.

Innehåll

Dag 1 innehåller en del teori blandat med praktiska övningar och idéer om situationer där det är lämpligt att använda PECS.

Dag 2 fokuserar på de framgångar och eventuella svårigheter ni stött på då ni använt PECS.

Medverkande

Logopederna Åse Nylander och Sara Bäckegård

Tider

Fredag 8 april kl. 09:00 - 14:00, 2022.
Måndag 9 maj kl. 09:00 – 11:30, 2022.

Plats

Landshövdingerummet, Herrgården hus M9, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se bifogad karta.

Kostnad

För personal 1000 kr + moms, fika och kursmaterial ingår. Avgiften faktureras.
Ni ordnar lunch på egen hand, olika alternativ finns i närområdet.

Anmälan

Anmäl dig senast 2022-03-25.
Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00.

Begränsat antal platser (9 personal), anmäl i god tid. Om fler än en person kring ett barn anmäler sig görs en anmälan per person.

 

OBS! Barnet ska inte vara med.

VÄLKOMMEN!

 

Längd: 5 h
Tillfällen

   
   

Titel: Dag 1
Startdatum:
Slutdatum:
2022-04-08 09:00
2022-04-08 14:00
Ort: Jönköping
Plats: Landshövdingerummet, hus M9, Herrgården Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: 2022-03-25
Status: Fullbokad
Titel: Dag 2
Startdatum:
Slutdatum:
2022-05-09 09:00
2022-05-09 11:30
Ort: Jönköping
Plats: Landshövdingerummet, hus M9, Herrgården Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Ansvarig: Åse Nylander
Lediga platser: 0
Sista anmälningsdag: -
Status: Anmälan ej möjlig.